Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Zakládající členové MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. - předseda

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. - předseda

 

              MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Jsem Hrabovský rodák a patriot. Narodil jsem se v roce 1956. Otec byl několikrát vyznamenaným účastníkem protifašistického odboje. Jsem ženatý, mám dva syny.
  Vystudoval jsem Lékařskou fakultu UP Olomouc, obor všeobecné lékařství. Obhájil jsem dvě atestace. Postgraduální studium jsem ukončil druhým doktorským titulem. Do roku 2014 jsem pracoval jako primář oddělení v Ostravě. Nyní pracuji na zkrácený úvazek jako vedoucí lékař Lázně Luhačovice a.s., jsem externí učitel na 3. LF Univerzity Karlovy v Praze. Ve zdravotnictví jsem odpracoval dosud přes 35 let.
  Zakládal jsem odbornou Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti JEP, ve které jsem 25 let pracoval jako 1. místopředseda. Jsem nositel čestného členství ČLS JEP a Pamětní medaile za dlouholetou vědecko-výzkumnou spolupráci.
  Jsem autorem 75 původních prací v domácích a zahraničních odborných časopisech. Dále jsem publikoval monografii, výuková skripta a metodické návody, spolupracoval na čtyřech grantových projektech. Jsem členem redakční rady a recenzentem časopisu Pracovní lékařství. Byl jsem soudním znalcem v oboru zdravotnictví u OS a KS v Ostravě.
  16 let jsem spolupracoval s MZ ČR jako poradce ministra, předseda a místopředseda odborných komisí MZ ČR. Ovládám čtyři světové jazyky, z toho dva aktivně a dva pasivně.
  Je mi 62 let, postupně snižuji pracovní nasazení v oblasti medicíny. Patřím k zakládajícím členům Klubu přátel Hrabové. Pociťuji dluh ke své rodné obci, který hodlám splatit prací v komunální politice. Potřebuje novou dynamiku po 12 letech období stagnace, kdy se v Hrabové nic nového nepostavilo. Je na čase přestat slibovat a začít konečně stavět. KPH doporučuje v první etapě postavit slibovanou novou školku, kulturní dům a sportovní halu. Další projekty, investice a rekonstrukce jsou uvedeny v našem volebním programu. Ten obsahuje mj. návrat moravských tradic pro naše děti. Náš volební program populisticky neslibuje nemožné, skládá se z připomínek a návrhů, které jsme pečlivě poslouchali při našich pravidelných setkáních. Je to vlastně váš volební program a KPH je připravena nasadit své zkušenosti k jeho realizaci.