Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Zakládající členové Ing. Miroslav Poláček - tajemník

Ing. Miroslav Poláček - tajemník

  Narozen 18. 04. 1954 v Bohumíně. Vystudoval jsem SPŠ elektrotechnickou v Ostravě Vítkovicích a pak pokračoval na VŠB v Ostravě-Porubě obor silnoproudá elektrotechnika, kterou jsem ukončil v roce 1978. V roce 1980 jsem se oženil s Marcelou Salvovou, nyní Poláčkovou. Společně jsme vychovali jednu dceru.
  Po ukončení studií jsem nastoupil do Báňských strojíren do funkce samostatného projektanta. V roce 1981 jsem přešel do podniku PRAMEN OSTRAVA, s.p. do funkce vedoucího technického oddělení, mimo jiné i v oblasti investiční výstavby. Od roku 1990 jsem pracoval ve funkci náměstka pro provozně technický úsek až do roku 1993.
  V roce 1989 jsem založil buňku v rámci hnutí OF. Po ukončené privatizaci podniku PRAMEN OSTRAVA, s.p. jsem přešel do soukromého podnikání v oblasti obchodu, které považuji za nejkrásnější část mého života, kde jsem smysluplně zúročil své schopnosti a nabytou svobodu. Podnikání jsem ukončil v roce 2003.
V roce 1998 jsme dostavěli rodinný domek v Hrabové, kde bydlíme dosud. V roce 2004 jsem nastoupil do ČR-Státní energetické inspekce. Do důchodu jsem odešel v červnu 2017.
  Mezi mé koníčky patří práce na zahradě a rodinném domku, údržba strojů a zařízení, starost o opuštěná zvířata a práce pro naše divadlo.
  Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové jsme založili s manželkou a několika dalšími ochotníky v roce 2009, kdy jsme uvedli na scénu velkolepě pojatý muzikál. V našem Divadle tety Chechtalíny, které hraje výchovné pohádky pro děti především se zdravotní a bezpečnostní tématikou, jsem technickým pracovníkem, zvukařem a také hercem.
  Jelikož jsem technického vzdělání, jsem schopen obci pomoci v oblastech výstavby, ekologie, dopravy a péče o bytový fond (zrušení zpoplatnění dálnice D56 z Ostravy do F-M, sledování významných znečisťovatelů v Hrabovské průmyslové zóně).
  V rodině jsem pověstný buldočí povahou při plnění úkolů, jsem úspěšný v osobní komunikaci na úřadech. Naplňuje mě práce prospěšná pro lidi a to s lidmi, kterým budu věřit. A svou prací bych chtěl přispět i obci Hrabová. Nesnáším podrazy, nečitelné osoby a tzv. „falešná přátelství“. Získanou důvěru se budu snažit nezklamat.
  Zajímá mě dění v obci a chci se na něm aktivně podílet. Vstoupil jsem v roce 2018 do společenství stejně smýšlejících lidí Klubu přátel Hrabové jako č. 3 na společné kandidátce STAROSTOVÉ a nezávislí – Klub přátel Hrabové.