Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 8: 70. výročí Světové zdravotnické organizace

Slovo lékaře 8: 70. výročí Světové zdravotnické organizace

   Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se sídlem v Ženevě je trvale jedna z  nejdůležitějších a zároveň nejúspěšnějších agentur OSN. Letos slaví své sedmdesátiny. Členy WHO je v současné době 194 států.

     MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

    V době studené války byla WHO jakýmsi symbolem, že se přes nekompatibilní válečnickou rétoriku můžeme mezinárodně domluvit a rozumět si. 194 členských států pověřilo tuto zdravotnickou agenturu tolika úkoly, že je nelze v tomto článku ani vyčíslit. Pokusím se připomenout jen ty nejdůležitější a mediálně nejznámější.

    V 60. a 70. letech vedla WHO do té doby nevídanou celosvětovou kampaň za eradikaci (vyhlazení) smrtelné varioly. Kolosální celosvětový úkol s  účastí českých odborníků s dohledáním posledních případů černých neštovic v Indočíně, Afgánistánu a Somálsku. V roce 1980 WHO slavnostně vyhlašuje definitivní vítězství nad touto smrtelnou nemocí.

    Stejně obrovským úkolem posledních desetiletí je boj za eradikaci poliomyelitidy. Starší generace ještě pamatuje, jakým problémem byla tato nemoc i v tuzemsku. Plošné očkování bylo zavedeno u nás v roce 1960.

    Nelze pominout celosvětový boj s tuberkulózou. Kochův bacil a jeho mutace se postupně stal odolný k většině antibiotik a dnešní multirezistentní TBC vyžaduje nesmírně nákladnou léčbu s nejistým výsledkem. Právě WHO stanoví celosvětově platné principy této terapie a tím brzdí rozvoj rezistence. Nemoc však zůstává nadále v desítkách zemí vážnou hrozbou.

    WHO koordinuje boj s malárií, která je zřejmě největším současným zabijákem. Na tomto poli zatím moderní medicína nevyhrává, spíše naopak. Malarická plasmodia se bleskově přizpůsobují novým lékům. V Česku naštěstí neznáme pojmy jako Chagasova nemoc, trypanosomiáza, schistosomiáza, říční slepota, žlutá zimnice aj. Lze předpokládat, že v souvislosti s globalizací a oteplením mírného pásma, které povede mj. k šíření dosud u nás nepoznaných druhů infekčních a parazitárních onemocnění, bude WHO i u nás mít stále důležitější roli.

    Nezastupitelná je role v oblasti boje proti kouření. Díky WHO byla v roce 2003 přijata Rámcová úmluva o kontrole tabáku, kterou neprodleně ratifikovala i většina zemí členských zemí WHO. Prezident Klaus však ratifikační podpis připojil až v roce 2012 – byli jsme poslední v rámci EU a jako 173. členská země WHO, tedy až za nejzaostalejšími zeměmi světa. To byla vpravdě mezinárodní ostuda a ukázka české cesty…

    Světová zdravotnická organizace existuje rovněž proto, aby bránila vědecké standardy moderní medicíny a koordinovala jejich zavádění a dodržování v členských zemích.

    Stále aktuální jsou rovněž úkoly v oblasti mezinárodního odhalování nevědecké podstaty alternativního léčitelství a šarlatánství typu čínské medicíny, homeopatie, urinoterapie, detoxikace aj.

    Vyjmenovanými aktivitami (a zároveň mnoha dalšími, které jsem nevzpomenul z kapacitních důvodů), se postupně WHO stala základem mezinárodní spolupráce v moderní medicíně v oblasti výzkumu, léčby a mezinárodní koordinace těchto aktivit.

 

Pozn.1 :  autor působil jako poradce ministra zdravotnictví, předseda a místopředseda odborných komisí MZ ČR, místopředseda odborné společnosti Nemocí z povolání ČLS  J. E. Purkyně, recenzent, publicista, soudní znalec a externí učitel na LF UK v Praze.

Pozn.2:  doplnění k Slovu lékaře 6: rozhodnutím ministra zdravotnictví z 9/2018 (na popud poslanecké sněmovny) byly čínské léčitelství, homeopatie a urinoterapie definitivně vyřazeny z medicínských oborů a zařazeny kam patří - mezi léčitelské metody. Další osud Kliniky čínské medicíny ve FN Hradec Králové je nyní nejasný.

 

Prosinec 2018

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

zastupitel MOb Hrabová