Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 39 I moderní medicína má své blázny a podvodníky

Slovo lékaře 39 I moderní medicína má své blázny a podvodníky

   V roce 1988 publikoval francouzský imunolog Jackues Benveniste (1935 – 2004) v časopise Nature článek, obhajující homeopatické principy. Stupeň zředění homeopatik je často tak vysoký, že daleko přesahuje Avogadrovu konstatu. V přípravku se tedy s největší pravděpodobností nevyskytuje ani jedna molekula účinné látky. Účinnost metody ani fungování jejích principů nebyly nikdy vědecky prokázány, v rozsáhlých studiích se nepodařilo potvrdit, že by měla homeopatie účinek lepší než placebo (Wikipedia). Benveniste tvrdil, že homeopatické léky fungují, i když při ředění v lahvičce „léku“ není ani molekula původně aktivní látky. Ve vodním prostředí je prý „otisknuta“ informace o dřívější přítomnosti účinné látky, která stačí k vyléčení pacienta (?!). Redakce Nature následně zjistila podvod, kdy této teorii odpovídající výsledky vycházely jediné laborantce a při následném ověření podle platných vědeckých postupů se nic takového nepotvrdilo. Co se ovšem potvrdilo byl fakt, že „výzkum“ Benvenistovy laboratoře byl financován mj. homeopatickou firmou Boiron. Dodnes dosahují firmy vyrábějící stovky homeopatických nesmyslných potravinových doplňků miliardových zisků po celém světě prodejem „přípravků“, jejichž neúčinnost byla opakovaně vědecky doložena. Takovou „léčbu“  (velmi doufám, že jen jako doplňkovou) praktikují dokonce některé naše lékařky, spoléhající se na tzv. placebo efekt (Occilococtinum, Vincetoxinum aj). Při osobním kontaktu dostanete „zaručené“ informace      mj. o ketogenních dietách, modrém sklu, vitálních silách a jiných okultních pojmech. Budou vám nabízet publikace, školení, placené kurzy, tzv. letní Akademie aj. Homeopatie se stala obrovským byznysem zaměřeným na pacienty s absencí kritického myšlení. Homeopatika sice nepomohou a připraví vás o nemalé finance, ale alespoň pacienta nepoškodí – pokud nebudou nahrazovat skutečné léky moderní medicíny. Jsou prověřené ČOI jako neškodné potravinové doplňky.

    V únoru 1998 vydal britský gastroenterolog Andrew Wakefield s 12 kolegy studii v prestižním medicínském periodiku Lancet. Ze závěru studie vyplývala možná spojitost mezi kombinovanou vakcínou a vznikem autismu u očkovaných dětí. Britští vědci z Londýna tvrdili, že trojvakcína proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (Measles, Mumps, Rubella Vaccine, MMR) měla údajně mít spojitost s  poruchami autistického spektra u 12 dětí. Zprávu o článku tehdy bohužel přejala i některá seriózní media. Jedná se o největší vědecký blud (hoax) za posledních 100 let (Dennis Flaherty, Annals of Pharmacotherapy, 2011). Dodnes tuto studii fanaticky citují některé matky, jejichž medicínská erudice se sestává z vysedávání na sociálních sítích na „maminkovských“ fórech pod vedením rozličných podivínek, léčitelek, odbornic na detoxikaci a odčervování, dul a výživových poradkyň. Všechny dámy do úmoru diskutují o škodlivosti očkování a navzájem sdílejí své obavy. V roce 2004 britský investigativní novinář Brian Deer zjistil, že doktor Wakefield byl podjatý a úmyslně lhal. Byl příjemce finanční podpory od firmy, která potřebovala zpochybnit MMR vakcínu z obchodních důvodů a navíc si sám hodlal patentovat konkurenční metodu. Při dalším zkoumání článku se objevily i metodologické prohřešky – cílený (nikoliv náhodný) výběr vzorků, nesrovnalosti v diagnózách dětí aj.  Andrew Wakefield, první autor vyvrácené studie, byl vyřazen z  registru lékařů ve Velké Británii. Jeho lež na internetu přežívá dodnes.

    Posledním případem vědeckého úletu, kterým se dnes budu zabývat, je americký retrovirolog Peter Duesberg. Zveřejnil v roce 1987 článek, ve kterém se snažil dokázat, že virus HIV není příčinou AIDS. Stovky studií předních světových laboratoří nezvratně potvrdily, že se fatálně mýlí a celá světová vědecká komunita se od něj distancovala. Ovšem jeho teorie přišla vhod některým africkým politikům. AIDS je prý spiknutí západních vědců proti africkému obyvatelstvu. V roce 2008 mozambický arcibiskup Francisco Chimoio dokonce obvinil západ za dodávky vadných a infikovaných kondomů! Papež se nevyjádřil, katolická církev kondomy nemá v oblibě. K léčbě AIDS se podle afrických politiků nemají používat antivirotika, která prý afričanům škodí, ale místní byliny, kouzelnické praktiky šamanů a nejlépe sex s co nejmladší pannou. Logickým důsledkem je více než 300.000 nemocných AIDS v Jihoafrické republice.

    Moderní věda není v podstatě nic jiného, než do důsledku dovedený zdravý rozum pod vedením kritického myšlení vzdělaného jednotlivce i kolektivu. Zázraky se stávají spíše výjimečně. Můžeme mezi ně počítat např. Femingův objev Penicilinu z roku 1928 (Alexander Fleming 1881 – 1955), nebo Einsteinova teorie relativity (Albert Einstein 1879 – 1955). Touha některých ambiciózních vědců po penězích, vědeckých a společenských oceněních, slávě a po objevu epochálního vynálezu někdy přehluší etiku a morálku výzkumníka. Výsledkem jsou pak nedozírné škody, způsobené právě těmi, kteří na počátku chtěli pomáhat.

Listopad 2019

MUDr. R. Gromnica, Ph.D.