Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 34 Celiakie

Slovo lékaře 34 Celiakie

Celiakie patří mezi tzv. autoimunní onemocnění, obdobně jako alergie, Crohnova nemoc aj. Jedná se vlastně o netypickou (aberantní) reakci organismu na lepek (gluten). Je to bílkovina obilného zrna, tzv. prolamin. Po požití lepku dojde k poškození sliznice tenkého střeva.

    Onemocnění není vzácné, vyskytuje se po celém světě. V Evropě se vyskytuje u 0,5 – 1 % populace. Diagnostikuje se nejčastěji už v batolecím věku, kdy dítě přechází z mateřského mléka na pevnou stravu. Vyskytují se ale i případy, kdy se onemocnění manifestuje později v dětském věku i v dospělosti. Důležitá je dědičnost. Příbuzní 1. stupně (děti, sourozenci) onemocní v 10 – 18 %. Podle nových medicínských poznatků se na rozvoji onemocnění kromě intolerance lepku podílí i narušení střevní mikroflóry, nebo některé virové infekce. Spouštěčem může být i běžný lidský enterovirus, který spustí imunitní reakci.

Klinické projevy onemocnění:

U batolat průjmy, bolesti břicha, zpomalený růst a vývoj. U větších dětí a dospělých průběh onemocnění může být atypický i klinicky němý (bez příznaků). Nemocní mívají chudokrevnost (anemii), únavový syndrom, osteoporózu (řídnutí kostí), změny psychiky, poruchy reprodukce a kožní projevy (herpetiformní dermatitida). Mnoho celiaků zůstane bez prokázané diagnózy (odhad až 70 % dospělých forem).

Diagnóza:

  1. klinické příznaky (typické i atypické)
  2. zvýšená hladina autoprotilátek proti enzymu (tkáňová transglutamináza) v krvi
  3. při pozitivním ad B. následuje histologické vyšetření – střevní biopsie, které se musí provést v době, kdy pacient neomezeně konzumuje lepek min. 3 – 4 týdny
  4. nejnověji se provádí vyšetření bez nutnosti předchozího konzumu lepku – stanovení reaktivity T – lymfocytů v krvi s gliadinem a její hodnocení průtokovou cytometrií.

 

Léčba:

Celoživotní přísná bezlepková dieta. Jiná léčba zatím neexistuje. Genetici snaží vyšlechtit pšenici s minimálním obsahem glutenu a jeho toxických peptidů. Bezlepková dieta je finančně náročná.  Zdravotní pojišťovny přispívají pacientům s celiakií nedostatečně.

Zneužívání bezlepkové diety: jedná se o trend posledních let v souvislosti s tzv. výživovými poradkyněmi, léčiteli a internetovými guru. Tihle rádobyodborníci doporučují i zdravým lidem  bezlepkovou dietu. V některých státech USA tuto dietu dodržuje zcela zbytečně až 20% obyvatel, převážně žen. Neexistuje vědecký důkaz nebo randomizovaná studie o tom, že bezlepková dieta má u zdravé populace jakýkoliv prospěšný efekt. Naopak – ochuzuje dietářky o důležité složky potravy: vlákninu, některé bílkoviny, vitamíny, vápník a železo. I tito zdraví – nemocní by měli být ve vlastním zájmu lékařsky sledování, pokud se svého bludu nemíní zbavit.

Zdroj: Mikrobiologický ústav AV ČR

Červen 2019

 MUDr. R. Gromnica, Ph. D.