Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 23: Sociopat

Slovo lékaře 23: Sociopat

   V každé lidské pospolitosti se vyskytují čtyři základní povahové rysy, které se mohou navzájem kombinovat. Jste klidní jako flegmatik, přemýšliví jako melancholik, bavíte společnost po vzoru sangvinika nebo vás všechno cholericky rozčiluje? Soužití těchto typů povah se vyvíjí od počátku lidstva a společnost se s nimi naučila vypořádat. S čím se společenství lidí nenaučilo vyrovnat, jsou sociopati. Vyhledávají komunity založené na společné aktivitě více lidí – zaměstnání, politika, kultura, sport, škola, armáda apod. Klasickým knižním příkladem sociopata je slavný Sherlock Holmes.

Co je to sociopatie?

     Z odborné literatury se dozvíme, že se jedná o poruchu osobnosti, která je příčinou abnormálního chování jedince vůči okolnímu prostředí. Odmítá běžně respektované sociální normy, nemá respekt a úctu k autoritám a seniorům. Je přesvědčen o vlastní výjimečnosti, musí věcem velet a rozhodovat. K dosažení moci je ochoten neuvěřitelně intrikovat a ubližovat lidem ve svém okolí. Zcela mu chybí empatie a autocenzura chování.

Slavný kanadský psycholog Robert Hare, vězeňský psycholog v  Britské Kolumbii, odlišil  sociopatii od psychopatie. Sociopatii definoval jako mírnější, téměř klinicky identickou poruchu, která ovšem vzniká v důsledku nepříznivého prostředí v dětství. Psychopatie je vrozená, je založena na naprosté absenci strachu. Psychopat se dopouští i zločinu, pokud bude mít pocit, že se mu to vyplatí.

Sociopat je osoba patologicky zaměřená na společenské aktivity. Na rozdíl od psychopata si uvědomuje, co a jak dělá, i za cenu sebepoškození, s  konečným cílem získání a udržení dominantního postavení. Jedná se o nešťastné a frustrované jedince s celoživotním pocitem nedocenění, ublíženosti, závisti a absolutní ztrátou empatie k okolí. Bývají pohromou pro bezproblémové fungování jakéhokoliv kolektivu nebo společenství.

     Studenty medicíny učíme, že sociopati jsou často atraktivní, povrchní, sobečtí, vůdčí, panovační a manipulativní jedinci. Nikdy neuznávají práva jiných, své chování vidí jako jediné přípustné. V reálu uvnitř jsou nepřátelští, despotičtí a lidi kolem sebe vidí jako nástroj, který mohou použít. Rádi své oběti ponižují. Nárokují si práva a funkce, které  jim nenáleží, překračují své kompetence. V nitru mají ustavičný vztek. Kolem nich jsou postupně jen oběti a spolupachatelé, kteří nakonec dříve nebo později sami končí jako oběti - většinou po pokusu dostat se z vlivu manipulátora. Jsou impulzivně verbálně agresivní, na rozdíl od psychopata nejsou zpravidla násilní, uvádí se rovněž sklony k  hazardu a promiskuitě. Sociopati netouží zlepšit svět, ani pomáhat ostatním, rodina je na druhém místě. Jejich motivací je vždy moc,   i když někdy dělají účelově a promyšleně zdánlivě altruistické činy.

Sociopatické chování u dětí: objevuje se především u chlapců. Za nejčastější sociopatické projevy odborníci považují u dětí krádeže, pití alkoholu a užívání drog, vandalismus, členství a organizování pouličních gangů.

 

Desatero při komunikaci se sociopatem:

  1. Nemá svědomí, je mu jedno, když ublíží, motivací je posílení vlastní moci.
  2. Ukončit jakýkoliv vztah se sociopatem – partnerský, pracovní, volnočasový.
  3. Bude hledat vaše slabé stránky, aby s vámi mohl manipulovat, vydírat vás. Nikdy mu nesdělujte, co máte a nemáte rádi - informace zneužije proti vám.
  4. Nevěřte mu, bude lhát a manipulovat i s vaším okolím.
  5. Nesdílejte s ním osobní informace (rodina, přátelé, práce, sny, cíle, koníčky), očekávejte porušení vašeho soukromí – otevírání dopisů, kontrolu pošty, mailů, mobilů, nahrávání hovorů, stalking etc.
  6. Dejte mu najevo, že víte, co je zač a proč to dělá.
  7. Nikdy mu nebuďte nic dlužní, nepůjčujte si od něj, nepřijímejte dary ani laskavosti.
  8. Pokud vás bude pomlouvat, utlačovat nebo ponižovat, vše dokumentujte  a konzultujte s právníkem.
  9. Pokud vám jednání s ním bude přerůstat přes hlavu, poraďte se s psychologem.
  10. Pokud máte sensitivní a důvěřivou povahu – raději utečte!

                  

     Znáte ve svém okolí někoho takového? Pak máte problém. Nejen vy, ale i vaše okolí. Nezbývá, než trpělivost, zbrkle nereagovat, pokusit se o empatii. Obecně platí, že je zbytečné apelovat na dobré vychování, slušnost, svědomí – budete ho tím jen motivovat k dalšímu patologickému jednání. Největší chybou je pověřit sociopata výkonem jakékoliv pravomoci. Rázem získá novou motivaci (vysněnou moc) dokázat svou výjimečnost a patologické aktivity znásobí. Podle odborníků může činnost sociopata zastavit  jedině nulová tolerance  k  jeho chování. Každou nenulovou toleranci totiž chápou jako projev slabosti svého protějšku nebo okolí a jdou o krok dál.

 

Únor 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.