Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 22 Když srdce selhává

Slovo lékaře 22 Když srdce selhává

   První zdravotní potíže se srdcem zdánlivě nesouvisí. Nejčastěji se objevují tzv. nespecifické příznaky – otoky nohou, zvláště kolem kotníků, břicha, otoky plic, nechutenství, dušnost i po malé fyzické zátěži, nárůst váhy, nadměrné bušení srdce a časté nutkání na močení. Jejich podcenění může však být smrtelné. Srdce pracuje neefektivně, jeho dvě pracovní fáze (systola a diastola) jsou méně účinné. Tělo následně zadržuje vodu, dochází k otokům. Onemocnění se může objevit skokově, nebo se plíživě vyvíjet roky. Objeví se u cca 25%  naší populace, o něco častěji u mužů. Důležitá je rovněž rodinná dispozice.

    Srdeční selhání je vůbec nejčastější příčinou hospitalizace u lidí nad 65 let věku. V současné době se počet pacientů se srdečním selháním odhaduje na 230.000. Dalších cca 200.000 nemocných dosud není diagnostikováno (přednosta Kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Aleš Linhart). Střízlivé vědecké odhady říkají, že do roku 2030 by se počet nemocných s tímto závažným onemocněním mohl zvýšit ´o 20 - 25%. Prognóza pacientů je pravidelně horší, než u lidí s onkologickými onemocněními. Zásadním problémem je zcela nedostatečná informovanost veřejnosti. Pacienti přicházejí ke kardiologům pozdě, až v době rozvinutých klinických příznaků ve fázi pokročilého stadia onemocnění. Organizmus má totiž obrovskou schopnost dlouho tolerovat postupně se rozvíjející potíže.

    Příčiny srdečního selhání jsou různé. Především je to ischemická choroba srdeční (ICHS) a infarkt (AIM). Méně časté příčiny jsou dlouhodobé působení vysokého tlaku (TK), onemocnění srdečního svalu a chlopenní vady. Srdeční selhávání s rozvinutými příznaky zpravidla pacientům výrazně ovlivní kvalitu života. Necítí se dobře, chybí výkonnost, často musí změnit zaměstnání, blíží se doba, kdy budou potřebovat pečovatelskou službu. Tito nemocní tráví v nemocnici 5 – 10 dnů v roce. V roce 2013 to bylo 76.000 hospitalizovaných, z toho u 43%  se jednalo o opakované hospitalizace (min. 4x). Jedna hospitalizace stojí společnost v průměru 85.000,- Kč, celkově to ročně představuje náklady 8 miliard korun.

   O prevenci a užitečných radách pro každého se dočtete v mém Slově lékaře č. 22 a na adrese:

 https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/413664349381955/?t=0

Únor 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

zastupitel MOb Ostrava - Hrabová