Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 20: Identita mužského a ženského mozku

Slovo lékaře 20: Identita mužského a ženského mozku

 

   Podle feministek mají muži i ženy stejný unisex mozek. Prý se rodíme stejní a do pohlavních rolí nás formuje až výchova a vliv kultury. Každá žena může zastávat jakékoliv povolání a být v něm stejně úspěšná, jako muž. Jestli to platí i naopak, o tom se feministky nezmiňují. Taková tvrzení jsou stejně nesmyslná, jako když švédské feministky vyjádřily nespokojenost, že muži při močení stojí a tím prý vyjadřují nadvládu nad slabším pohlavím.

   Pokusme se nad našimi mozky zamyslet bez předpojatosti z hlediska poznání současné medicíny. Levá mozková hemisféra (polokoule) je sídlem logiky, jazykových schopností, matematického a analytického myšlení. Pravá hemisféra obsahuje emoce, cit pro etiku a mezilidské vztahy, intuici, tvořivost a představivost. Spojnicí mezi hemisférami je důležitý svazek nervových drah (corpus callosum). Američan Roger Gorski jako první dokázal, že ženy mají corpus callosum až o 30 % širší, tzn. že obě hemisféry u nich spolupracují více. Vysvětluje tím „ženskou logiku“ – spojování zdánlivě nesouvisejících témat, čemuž muži absolutně nerozumějí.

   Vlivem pohlavních hormonů se mozky začínají odlišovat již při vývoji v děloze matky. Ženský hormon estrogen zvětšuje především centra emocí a paměti, mužský testosteron podporuje centra prostorové orientace a logiky. Extrémně vysoká hladina testosteronu před porodem je nově považována za příčinu autismu. Nikoliv tedy očkování (vakcinace), jak se některé feministky a „matky - odpíračky očkování“ mylně domnívají. Autisté z hlavy spočítají neskutečně složité výpočty, jsou nepřemožitelnými hráči šachu a karet, ale postrádají schopnost vnímat mezilidské vztahy.

   Ženy i muži své mozky používají po statisíce let k odlišným činnostem. Mužský mozek se zaměřuje vždy na jednu věc jako pozůstatek pradávné lovecké dovednosti. Proto nedokáže např. při sledování televize zároveň konverzovat, luštit křížovku a telefonovat kamarádce. Kdyby to dokázal, nic by neulovil a zemřel by se svou tlupou hladem. Žena zvládá několik činností (tzv. mozkový multitasking). Najednou vaří, zapne pračku, lakuje si nehty a sleduje TV. Umožní jí to lepší propojení jejích mozkových polokoulí, protože kdysi musela hlídat děti, nenechat vychladnout oheň, sbírat lesní plody a ještě k tomu vydělávat kůže.

   Průměrná žena nezaparkuje dobře auto jako průměrný muž bez odření laku. Její mozek se neorientuje v prostoru tak dobře, jako mužský. V PC hře Tetris nebo při stavění stavebnice Lego jsou muži mnohem úspěšnější, stejně jako v deskriptivní geometrii a teoretické matematice. Dříve lovci museli vystopovat zvěř na několikadenních výpravách neznámou krajinou a dokázat se vrátit k jeskyni. Mají vyvinuté tzv. kompasové neurony (buňky směru hlavy). Proto bude muž úspěšnější při práci s mapou nebo navigací.

   Velké rozdíly jsou i v komunikaci. Muž se při rozhovoru bude snažit o přesnost a popisnost, ženy budou více přehánět a používat expresivní výrazy. Muži mají jen jedno centrum řeči (Broccova oblast), ženy jich mají několik. Jsou proto mnohem výřečnější. Průměrný muž za den vysloví cca 7 000 slov, žena cca 20 000. Navíc mají ženy větší slovní zásobu a více používají synonyma. Dívky začínají mluvit dříve a lépe se učí cizím jazykům. Každý moudrý muž ví, že v hádce se ženou nemůže zvítězit. Původ to má opět v pravěku, kdy lovec tiše číhal na kořist a s ostatními lovci se dorozumíval spíše posunky a minimem slov. Dodnes spolu dva muži dokážou večer strávit potichu a je jim dobře. U ženy je něco takového nepředstavitelné.

   Důkazů, že se feministky ohledně mozků žen a mužů mýlí, neustále přibývá. Je to – hlavně v USA a západních zemích EU – výbušné společenské a politické téma. Diskutuje se mj. o překrývání mužských a ženských rolí, přeměnu mužů v rozmazlené metrosexuály a žen v samostatné unisex orientované bytosti. Aktivistky argumentují mj. tím, že i ženy jsou hokejistkami, boxerkami, zápasnicemi, zdvihají činky, slouží v armádě a u pořádkových sil. Sami posuďte, jestli stejně úspěšně a efektivně a co si tím nebo okolí vlastně kompenzují? Osobně si myslím, že vlohy pro jednotlivé činnosti se liší. Muž se bude lépe orientovat v prostoru, bude lepší fyzik a matematik, vědec, šachový velmistr a bude soutěživější. Žena se více vyzná v lidském chování, bude mít lepší přesvědčovací schopnosti (slovo manipulace nechci použít), bude více kreativní. Ani jedno pohlaví není dominující, lepší. Příroda nás naprogramovala k rozdílným úkolům. Důležité je se umět navzájem doplňovat, proto většinou žijeme v párech. Osobně si myslím, že kdyby platil svět podle feministek, lidstvo by vyhynulo. Unudilo by se k smrti nebo se navzájem umlátilo kladivem

Únor 2019                                                                                                                            MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Pozn.:  autor působil jako poradce ministra zdravotnictví, předseda a místopředseda odborných komisí MZ ČR, místopředseda odborné společnosti Nemocí z povolání ČLS  J. E. Purkyně, recenzent, publicista, soudní znalec a externí učitel na LF UK v Praze.