Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 19 Personální krize dětských praktických lékařů

Slovo lékaře 19 Personální krize dětských praktických lékařů

O personální krizi ve zdravotnictví jsem psal několikrát, naposledy ve Slově lékaře 7, 12, 17. Dnes se zamyslíme nad problematikou péče o naše nejmenší pacienty. Tato oblast medicíny je nepochybně už dnes v krizi a do 5 ti let můžeme čekat katastrofu. Opravdu nepřeháním, ve všech zdravotních prognózách jsem se zatím nezmýlil. Katedra demografie PF Univerzity Karlovy zpracovala v r. 2018 výsledky dotazníkového šetření více než 1000 lékařů pro Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost. Výsledky jsou alarmující. Rodiče budou mít (a mnozí už mají) velké problémy při hledání dětského praktického lékaře. Proč? V nejbližších pěti letech uzavře své ordinace 37% dětských praktiků, z toho do 1 roku 15,8%, do 2 let 20,5%  a do tří let 24,6%. Z toho skoro 68% končících dětských praktiků nemá zajištěno předání praxe.

Příčiny?

1.  Dětští lékaři jsou starší 65 let a chtějí do zaslouženého důchodu.

2.  Složitá, neustále se měnící legislativa a časově náročná administrativa (viz. SL 18), která vyžaduje denně 2 – 3 hodiny administrativní práce namísto kontaktu s malými pacienty.

3. Nesouhlas se zaváděním povinné elektronizace zdravotnictví (e-recept, EET), se kterou se starší generace lékařů hůře vyrovnává (v Německu a Rakousku mohou lékaři recept a  dokumentaci psát i ručně).

4. Zrušení oboru dětský praktický lékař ministerstvem zdravotnictví přes odpor ČLK (České lékařské komory) a České lékařské společnosti J. E. Purkyně před 2 roky ( SL 18).

5. Nedostatek mladých lékařů – absolventů, kteří odcházejí za lépe honorovanou a oceňovanou prací po promoci do zahraničí (SL 7).

6. Únava, přepracovanost a znechucení z nesmyslných diskuzí s rodiči o způsobu léčby, očkování, vymáhání omluvenek, potvrzení  a z  chování rodičů ke zdravotnickému personálu (SL 6). Nezájem samosprávy o problematiku provozování dětských ordinací.

7. Návrat již vymýcených dětských infekcí. Díky internetovým dezinformacím klesá proočkovanost předškolních dětí na 70%, přičemž ke kolektivní ochraně je zapotřebí 95%. Odmítači parazitují na ochraně, kterou jim zajišťují disciplinovaní rodiče očkovaných. Roste riziko hromadných infekcí (návrat spalniček už i v Ostravě, záškrtu aj.) (SL 11,12).

    Všechny tyto problémy se týkají i našeho kraje. Za poslední dva roky se v regionu uzavřelo 7 ordinací dětského praktika a přibyly jen tři. Na úřadě MSK je deponováno 31 plných krabic dokumentací dětských pacientů ze zavřených ordinací. Navíc zde vznikla a rozvíjejí činnost podivná podnikatelská uskupení, která skupují dětské ordinace.

    Při vědomí všech těchto skutečností jsme v Hrabové nabízeli vznik zdravotnické a školské komise jako poradního orgánu rady, která by mj. sledovala problematiku a navrhovala včasná opatření, aby Hrabová nezůstala bez ordinace praktiků pro děti, mládež i dospělé. Nebyli jsme v naší snaze vyslyšeni (Slovo lékaře 16). Přednost dostala personálně předimenzovaná povodňová komise, která  v dlouhodobém období sucha bude jistě užitečná.

Únor 2019

MUDr. Rostislav Gromnica. Ph.D.

zastupitel MOb Hrabová