Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 17 Pět základních problémů našeho zdravotnictví (1)

Slovo lékaře 17 Pět základních problémů našeho zdravotnictví (1)

   Zajišťovat dostupnost kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro každého, kdo ji potřebuje- to je smyslem našeho zdravotnictví. České zdravotnictví schopnost plnit tento základní úkol postupně ztrácí. Na zhoršující se kondici našeho zdravotnictví se podílí pět základních problémů, které jsou v  příčinné souvislosti.

  1. Chybějící pracovní síla
          MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

    20 % mladých lékařů odchází do ciziny po promoci. Proč? Nástupní plat u nás činí 23.400,- Kč – pokud má mladý kolega ještě to štěstí, že vůbec dostane pracovní smlouvu s  úvazkem 1,0. V německé univerzitní nemocnici dostane 4220,- Euro, tedy 5x více. Mladé lékaře učím a mám platové informace od nich z  první ruky. Náboráři z  Rakouska a Německa v Praze pořádají mezinárodní JOB days pro zdravotnický i ošetřovatelský personál. Lékaři - masochisté, kteří se přesto rozhodnout zůstat v republice, se navíc musí nějak vypořádat s velmi nepřátelským systémem specializačního vzdělávání. Rovněž musí akceptovat neustálé porušování zákoníku práce v  našich nemocnicích, především v oblasti přesčasové práce. Výsledné personální obsazení je již dnes mnohde tristní. Více než 23 % lékařů je ve věku nad 60 let. Někteří politikové ve spolupráci s premiérem a ministerstvem zdravotnictví přišli na „báječný“ nápad. Nahrazují naše lékaře cizinci (Ukrajina, Rusko, postsovětské republiky, Čína). V současné době jich především v krajských nemocnicích pracuje přes 400.

   Lékařská komora však upozorňuje, že tito lékaři v naprosté většině neovládají dostatečně češtinu, nemají naše odborné atestace, chybí jim přezkoušení odbornosti, chybí jim znalosti z naší farmakologie, tj. neznají naše léky. Je hazardem nechat je pracovat s našimi pacienty. Mnozí hejtmani - vedeni snahou o rychlé a populistické vyřešení personální situace v jejich nemocnicích - přesto volají po dalších lékařích z ciziny (Vildumetzová, Čunek aj.), ignorují námitky ČLK. Osobní zodpovědnost za nevyhnutelné poškození pacientů však určitě nepřijmou a budou volat po okamžité nápravě a potrestání „viníků“ v případě komplikací, které zákonitě dříve nebo později nastanou. Připomínám pro laickou veřejnost, že český lékař je k první atestaci připuštěn nejdříve po 3 až 4 letech po absolvování nesmírně náročného kolečka, vedeného učiteli pouze na akreditovaných pracovištích. Ke druhé atestaci se propracuje nejdříve za další 3 roky po první za ještě přísnějších podmínek. Pokud u zkoušky neuspěje, musí přepracovat atestační písemnou práci a na opakování zkoušky se může dostavit nejdříve za rok. Český lékař se tedy může přihlásit do konkurzu na jakékoliv vedoucí místo nejdříve za cca 7 let nesmírně náročného individuálního studia po promoci na lékařské fakultě.

 

  1. Nedostatek peněz

    Suchá fakta: výdaje na zdravotnictví v ČR patří k nejnižším v rámci Evropské unie. Platí to nejen v číslech absolutních, ale i po zohlednění parity kupní síly nebo přepočet na podíl HDP.

Na celém světě vzhledem ke stárnutí populace a souvislosti s delším věkem dožití se neustále zvyšují náklady na zdravotnictví. V této dynamice bohužel také zaostáváme a jsme pod průměrem EU a OECD. V současné době vydáváme 7,1% HDP na zdravotnictví a to rozhodně nestačí. Země OECD na zdravotnictví vydávají v průměru 8,9%, USA ještě podstatně více. Pro lepší představu:  Rakousko 9,5% HDP, v Německo 11,3 % HDP a Nizozemsko 10,9 % HDP. Naše politická reprezentace v čele s miliardářem - oligarchou si nechce uvědomit, že pouze zdraví lidé tvoří pracovní sílu, která nám stále více chybí. Jen zdraví jedinci mohou tvořit hodnoty a platit daně. Navíc zdravotnictví je významný zaměstnavatel i objednavatel služeb a zboží - plní tedy zároveň důležitou sociální funkci. Pan premiér si předvídavě pro sebe vyzobnul z našeho zdravotnictví výnosná pracoviště na léčbu neplodnosti a umělé oplodnění s převážně zahraniční klientelou, která ovšem platí hotově. No comment…

 

Leden 2019 

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.