Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 16: Dětem klesá IQ

Slovo lékaře 16: Dětem klesá IQ

    

Informace se na nás valí nepřetržitým proudem ze všech stran, zejména z internetu. Nikdy jich nebyla takové množství a nebyly tak rychle a snadno dostupné. Proti očekávání však úměrně neroste obecná míra gramotnosti, vzdělanosti a schopnosti kriticky analyzovat kvanta informací. Čím více mileniálové (tzv. generace Y, narození v letech 1980 – 2000) používají „smart“ mobily a PC, tím se zvyšuje jejich naivita a hloupost. Část z nich prakticky přestala číst, psát a místo toho, aby plnohodnotně žili, „sdílejí“ a celý den prakticky nepouštějí mobil z ruky. Ztrácejí schopnost kriticky myslet a jen pasivně přejímají informace z neověřených zdrojů. Nerozlišují fake – news, účelové dezinformace, reklamu od seriózních zpráv. Lékaři  diagnostikují nové typy patologických závislostí konzumentů na internetových médiích. Jsou to digitální kinetóza, elektromagnetická hypersenzitivita (EHS), závislost na mobilu a hraní PC her, netholismus (závislost na internetu), selfitida (patologické pořizování a sdílení selfie) aj. (Slovo lékaře 10).

   

               MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Stejné problémy mají děti mileniálů. Neurolog a zakladatel Kanceláře ombudsmana pro zdraví Martin Jan Stránský nedávno vzbudil nemalou pozornost učitelů vyjádřením k dané problematice. Odvolává se na výsledky studie a na Americkou pediatrickou akademii, která již před několika lety vydala doporučení, aby předškoláci nepoužívali žádné technologie s monitory, vč. mobilů. Mobilní technologie škodí dětem. Česko by v tom mělo držet krok s vyspělou Evropou -  např. ve Francii jsou již plošně zakázány mobily ve školách.

   „Pokud víme, jak se mozek učí, pochopíme i to, že používání nových technologií vč. mobilů v dětském věku má přímý vliv na jeho utváření – od bohatosti slovní zásoby přes navazování vztahů a schopnosti empatie až po poruchy pozornosti nebo spánku. Používání mobilů přímo souvisí s nárůstem úzkostí a depresí u dětí“.

  „Zjišťujeme, že některé intelektuální schopnosti dětí v přímém důsledku používání moderních technologií doslova plošně mizí. Děti i dospělí používají kratší věty, neumí spolu komunikovat. Z jedné generace na druhou klesá IQ (Zdroj: LN, M. Těšínská).      

    Zákaz používání mobilů při výuce je zcela logickým krokem. Zároveň neurolog Martin Jan Stránský apeluje na rodiče, aby výchovu a povinnosti nepřenechávali technologickým nástrojům, ale aby se dětem sami více věnovali. S tím musím souhlasit!

Leden 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

zastupitel MOb Ostrava - Hrabová