Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 15 - První chyby nové rady

Slovo lékaře 15 - První chyby nové rady

 

   

     MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

  Před vánočními svátky se Klub přátel Hrabové obrátil na novou radu s písemným návrhem spolupráce. Dopis radě jsem podal jako zvolený zastupitel a předseda Klubu přátel Hrabové, který získal na společné kandidátce STAN – KPH v komunálních volbách  4. místo. Snažíme se být – podle našeho povolebního slibu - opozicí konstruktivní a spolupracující.  

    Na  prvním povolebním neformálním setkání zastupitelů jsme společně dospěli k ústní dohodě (nesouhlas neprojevil nikdo z 13 zúčastněných nových zastupitelů) ohledně složení kontrolního výboru s  většinovým zastoupením „opozice“ (3:2, předseda zástupce ODS) vč. jednoho člena KPH. Rada k naší lítosti tuto dohodu nerespektovala. Nová koalice tedy bude kontrolovat sama sebe, což je v demokratických podmínkách minimálně nezvyklé. Kontrolní činnost je základním úkolem opozice v každé demokracii. Pokládám toto rozhodnutí za první závažnou chybu nové rady. Porušení dohody zastupitelů byl důvod, proč jsem nehlasoval – jako jediný - při volbě kontrolního výboru.

    Společně jsme sledovali vznik poradních orgánů rady – odborných komisí. Nemile překvapilo, že se v komisi pro děti a mládež nenašlo místo pro ani jednoho z manželů Poláčkových. Jejich působení v oblasti práce s dětmi a ženami je příkladné, dlouholeté  a  v rámci naší obce nepřehlédnutelné. V této souvislosti připomenu alespoň poslední tři jejich vydařené akce - Mikulášskou besídku 13. 12. a představení Živého Betlému (na Šídlovci 16. 12. a v  přeplněném kostelíku 30. 12.). Nejmenování Poláčkových považuji za druhou chybu rady. Podal jsem tedy radě písemný návrh na doplnění komise o Ing. Miroslava Poláčka. Teta Chechtalína a Studio Mata Hari jsou pro hrabovské děti a ženy pojmem a bez ohledu na stranickou příslušnost mne - při vší úctě k ostatním členům - nenapadají jména, která by si zasloužila v uvedené komisi přednostního zastoupení. Nebylo nám opět vyhověno. Jako jakousi cenu útěchy bereme nabídku rady na zastoupení Ing. Poláčka v poradní skupině k přípravě stavby kulturního zařízení.

    Se zvolením nového zastupitelstva a posléze nové rady byla automaticky ukončena činnost všech poradních komisí rady. Mezi jinými i mediální komise, která se – podle našich zkušeností – neosvědčila a málokomu bude chybět.

    Jmenována nebyla ani letopisecká komise. Tu jsme naopak považovali za jednu z nejlepších komisí z minulého volebního období. Její předseda Mgr. Martin Slepička je světlou budoucností obce. Je autorem několika kvalitních a kompetentních knižních publikací z historie Hrabové a organizátor přednášek. Byl za svou práci opakovaně oceněn panem starostou. Patří bezesporu k nejpracovitějším a nejzasloužilejším osobnostem veřejného života Hrabové z minulého volebního období. KPH nedisponuje dostatečným politickým vlivem, abychom dokázali prodloužit činnost této komise. Impozantní výčet vykonané práce nebyl pro radní dostatečným argumentem pro její další práci?! Neprodloužení mandátu komise do dalšího volebního období vnímám jako třetí závažnou chybu rady a důsledek osobních antipatií a politikaření, které by na komunální úrovni nemělo mít místo. V této souvislosti mne mile překvapila paní místostarostka Kopitzová nabídkou členství Martinovi Slepičkovi v kulturní komisi. Nepochybuji, že Martin bude jejím pracovitým a platným členem.

   Tím se ovšem naše povolební činnost nevyčerpala. KPH doporučilo písemně se zdůvodněním radě zřídit Zdravotnickou a školskou komisi jako nový poradní orgán rady.

Zdůvodnění: oblast zdravotnictví se neustále dynamicky vyvíjí odborně, legislativně i požadavky na vybavenost ordinací, čekáren, elektronizaci a rozšiřování ordinační doby. MOb Hrabová není zřizovatelem zdravotnických služeb, ale pokud do budoucna hodláme zabezpečit obci kontinuální a dostupné služby na požadované úrovni, budeme se muset do zajištění zdravotní péče jako MOb zapojit. Možnosti zapojení jsou rozmanité (od podpory lékařů ev. sester formou služebního bytu, pozemku na stavbu RD, příspěvku na rekonstrukci   a vybavení ordinací, zřízení zabezpečené kočárkárny, oddělené čekárny pro akutně infekční děti až po komunikaci se zřizovatelem a přípravu k zadání projektové dokumentace nového zdravotního střediska). Pokládáme za povinnost moudrého zastupitelstva a rady řešit problém s předstihem, než se stane akutním (Slovo lékaře 15).

   V oblasti školství je situace obdobná, rozdíl je v tom, že Hrabová je na tomto úseku zřizovatelem. V katastru máme nyní dvě nevyhovující školky, rozhodovat se bude o jejich dalším využití. Finišuje příprava výstavby školky nové. Máme zde základní školu se spoustou problémů a podnětů akcentovaných rodiči k řešení. KPH delegovala za předsedu navrhované nové komise svého předsedu a zastupitele, vzhledem k 35 letým zkušenostem s prací lékaře a v oblasti organizace a řízení zdravotnictví. V oblasti školství navrhla za člena komise pana Mgr. Jiřího Slepičku, kterého považujeme ve školské problematice za velice kompetentního,  s dlouholetými zkušenostmi s prací kantora, ředitele školy a školního inspektora.

Ani tomuto našemu návrhu však rada nevyhověla a novou poradní komisi (zatím) nejmenovala. To pokládáme za další (4.) chybu a teprve budoucnost ukáže, zda mají pravdu radní, nebo my.

    Závěrem chci podotknout, že za uvedené chyby neviníme celou radu, ale především jednoho jejího ambiciózního člena. Nedokázal po volbách udělat tlustou čáru a umožnit spolupráci všech volebních subjektů. Dopouští se opakovaně závažných chyb v komunální politice, do které nešťastně vnáší pomluvy, manipulace a nectí dohody, na kterých se sám účastnil. Kuloárovým politikařením manipuluje s kolegy v radě s cílem ovlivnit jejich hlasování podle vlastních  subjektivních priorit. Někteří radní z falešné solidarity přejímají kolektivní zodpovědnost za jeho zbytečné chyby.

    Po volbách jsme pogratulovali vítězům a vyjádřili naději na možnou konstruktivní spolupráci mezi koalicí a opozicí ve prospěch všech spoluobčanů. Čtenáři sami posoudí, zda tento slib ochoty ke spolupráci plníme, nebo jen pasivně alibisticky kritizujeme.

Leden 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

zastupitel MOb Hrabová