Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 14 - Hybridní válka a očkování

Slovo lékaře 14 - Hybridní válka a očkování

   

      MUDr. Rotislav Gromnica, Ph.D.

Dnešním příspěvkem uzavírám malou sérii čtyř článků na společné téma očkování malých dětí. Moje práce měla smysl, pokud se čtenář dokáže seriózně zamyslet nad aktuální problematikou očkování a pokusí se analyzovat příčiny jeho odmítání. Tentokrát se na problém podíváme z jiného pohledu, který bude možná pro některé s vás překvapující.

     Hybridní válka ve formě ruské dezinformační propagandy je v posledních letech všudypřítomná a překvapivě účinná. Akcelerovala se po anexi Krymu jako odpověď na restriktivní hospodářská opatření ze strany USA a EU. Cíl: obrátit veřejnost proti vládám a politickému uspořádání v členských státech NATO a EU (volby, politika, migrace aj.). Nevyhýbá se ani našemu oblíbenému tématu – očkování. V roce 2018 byla zveřejněna zdravotnická studie, zkoumající 2 milióny tweetů v období 2014 – 2017. Část tvořily tweety robotů, zbytek Ruskem placení trollové v rámci hybridní dezinformační války proti západu. Studie sledovala mj. téma očkování, které Rusové záměrně vybrali k rozdělení západní veřejnosti. Jejich vlivu se na sítích prostě nelze vyhnout. Vůbec přitom nemusíte být odpůrci očkování. Studie totiž prokázala, že ruští trollové uměle vyvolávali debaty a spory manipulací oběma směry (pro i proti). Zmiňované falešné twitterové účty byly napojené na Agenturu pro výzkum internetu (IRA). Jedná se o ruskou firmu se sídlem v Petrohradu s přezdívkou „trollí farma“. Zaměstnává asi 1000 zaměstnanců, kteří na sociálních sítích po celém světě podvratně podporují ruské politické, vojenské a ekonomické zájmy. Jedním z  jejich častých nástrojů je podvodná studie britského gastroenterologa Andrewa Wakefielda o údajné souvislosti mezi očkováním trojvakcínou MMR a autismem u dětí (viz. Slovo lékaře 12).

    Americký server NBC News v roce 2018 zveřejnil rozbor databáze 200 000 tweetů ze serverů napojených na ruskou vládu. Mj. se prokázalo, že téma očkování většinová společnost sama o sobě nijak nepreferuje a běžný uživatel se k tématu očkování vyjadřoval v průměru jednou/12.000 tweetů. U ruských trollů se téma očkování vyskytovalo v průměru 1/550 tweetů, tj. 22x častěji. Náhoda? Kdepak! Jedná se o cílené dezinformační chování (David Broniatowski, Univerzita George Washingtona). Trolly ve službách ruské propagandy v USA prozradila mj. zdánlivá maličkost: jen oni využívali hashtag VaccinateUS. Taková masivní propaganda zasáhla podprahově obrovské skupiny obyvatel. Ve společnosti pod takovým soustavným tlakem lží a dezinformací následně vznikají skupiny odmítající očkování vlastních děti. Jak tvrdí Mark Dredze z deníku The Guardian: „narušili veřejnou důvěru v očkování a nás všechny vystavili riziku nákazy infekčními nemocemi. Viry nerespektují státní hranice“.

    Na tuto internetovou hrozbu upozornila rovněž Světová zdravotnická organizace (WHO) v souvislosti s epidemiemi spalniček, které nečekaně propukají i v zemích s povinným očkováním. V Evropě se v roce 2018 za prvních 6 měsíců nakazilo přes 40.000 lidí, což je dvojnásobek za celý loňský rok. Rostoucí trend zaznamenal i dávivý (černý) kašel.

    Rusko je k zdravotním důsledkům dezinformační celosvětové kampaně s cílem zasít nedůvěru k očkování nevšímavé a v podstatě cynické. Platí to nejen celosvětově, ale i ve vztahu k vlastním občanům. Důkaz? Situace kolem epidemie AIDS. Celosvětově (vč. Afriky) počty nově nakažených virem HIV klesají. Výjimkou je Rusko. V roce 2017 se počet nemocných odhadoval na 1.400.000 osob. Nemoc se šíří závratným tempem, v nejbližší době se očekávají 2 miliony nakažených. Na šíření se podílí katastrofální stav ruského zdravotnictví a nečinnost státu. Nemocní nemají k dispozici dostatek účinných moderních léků (antiretrovirotika). V roce 2017 zveřejnil Andrej Skvorcov z organizace Pacientskij kontrol v deníku Moscow Times, že zatím co v Jihoafrické republice stojí kvalitní léčba 85 dolarů ročně, v Rusku je to 1300 dolarů. Situaci navíc zhoršuje ruský „specifický“ přístup k rizikovým skupinám – homosexuálům a narkomanům, kterým za prosté přiznání identidy a  přihlášení k minoritě hrozí vězení. Rusko mj. odmítá Metadon (náhražka při léčbě drogově závislých) a v zemi je nedostatek jednorázových bezplatných jehel pro toxikomany.

    Výsledkem ruské nepřátelské zdravotní politiky a dezinformační války je epidemie AIDS u nich doma a ve světě (především EU a USA) propukající epidemie nemocí, na které přitom máme k  dispozici účinné očkování. Nevědomým pomocníkem při této záškodnické činnosti je naše nedostatečné kritické myšlení, neschopnost oddělit pravdu od lží a manipulací, relevantní informace od dezinformací, ochota přejímat fake – news a především nedostatek respektu k vědcům a autoritám. Šířením řetězových mailů se mnozí stáváme dobrovolnými pomocníky nepřátelských trollů. Kolik lidí manipulace zasáhly se lze přesvědčit z internetových diskuzí na téma očkování. Ještě před 5 - 10 lety by takový obrat v (ne)myšlení naší veřejnosti byl nepředstavitelný.

   Tímto článkem považuji ze své strany téma očkování za uzavřené a slibuji, že v lednu přijdu s něčím novým. Všem čtenářům, kteří se „pročetli“ až k těmto řádkům vyjadřuji obdiv a respekt. 

PF 2019!

Zdroj: Tempus medicorum

Prosinec 2018

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph. D.

                                                                               zastupitel městského obvodu Hrabová