Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře Slovo lékaře 11 Návrat dětských epidemií

Slovo lékaře 11 Návrat dětských epidemií

   

      MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

Až třetina rodičů malých dětí odmítá nebo alespoň posunuje termín očkování. Jedná se o velmi znepokojivý trend posledních let v euroatlantické civilizaci, vyvolaný především nezodpovědnými aktivistkami prostřednictvím internetových sítí, kterým důvěřují matky s nedostatečným vlastním kritickým myšlením. Dalšími příčinami tohoto neblahého soudobého jevu se budu zabývat i v následujících Slovech lékaře 12 a 13.

   Spalničky:  vysoce infekční virové onemocnění. Způsobuje zprvu horečku, rýmu, zánět spojivek a kašel, později generalizovanou vyrážku. Jedná se o nebezpečné onemocnění, především pro děti do 6 let. Může být smrtelné. Proti spalničkám se povinně očkuje od roku 1962. WHO (Světová zdravotnická organizace) měla cíl eradikovat toto onemocnění do roku 2020. Úkol nebude splněn. Spalničky se vrátily a sílí. Nečekaně vysoký počet lidí totiž  odmítá nechat své děti očkovat. V Evropě bylo za rok 2018 dosud hlášeno cca 13 000 nových onemocnění – 4x více oproti roku 2016. Nejčastěji v Řecku, Francii, Itálii a Rumunsku.  Z toho 87% nemocných nebylo očkováno, ačkoliv účinná vakcína je v celé Evropě k dispozici. V České republice máme za letošních prvních 11 měsíců hlášeno 197 nemocí, hlavně v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji. V roce 2017 to bylo 146 případů, v roce 2016 pouze 7 (sedm) případů! Nejvíce importovaných (přivezených) případů bylo hlášeno z Ukrajiny.

   Vlivem úplné proočkovanosti a následné účinné kolektivní imunity jsem jako student medicíny spalničky vůbec neviděl. Nyní se kolektivní imunita naší společnosti každoročně snižuje. Je zapotřebí udržet 98% proočkovanst dvěma dávkami, pak se s nemocí takřka nepotkáme. V současnosti se pohybuje kolem 89%, což není dostatečné. U dětí narozených od roku 2013 je proočkovanost dvěma dávkami dokonce na úrovni 70%! Logicky můžeme očekávat další a větší epidemie a dokonce hrozí zbytečná úmrtí dětí.

   Dávivý (černý) kašel: stejný problém. Ze statistik hlášených infekčních onemocnění jednoznačně vyplývá, že od roku 1993 se zvyšuje i jeho výskyt. V roce 2015 bylo hlášeno 585 nových onemocnění, v roce 2016 627 a vloni 667 nemocí. Pro srovnání: do roku 1992 se  hlásilo ročně pouze 5 – 48 nových onemocnění za rok. Původcem je bakterie Bordetella petrussis, která po pomnožení způsobuje u nemocného záchvaty dávivého kašle a vysoké horečky. Dávivý kašel je zvláště nebezpečný pro kojence, kteří ještě nemají vyvinutý kašlací reflex. Onemocnění může být pro ně i smrtelné. Rekonvalescence po onemocnění trvá nezřídka  několik měsíců. Očkuje se od roku 1958.

   Nežádoucí účinky po očkování se staly mantrou „alternativních“ matek, které horlivě sdílejí a řetězovými maily rozšiřují své obavy a často i fámy prostřednictvím internetových skupin. Podezření na nežádoucí účinky očkování se povinně hlásí SÚKLu. V roce 2017 obdržel Státní ústav na kontrolu léčiv celkem 124 takových hlášení z celé republiky u očkování trivakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Jako závažné hlášení byl vyhodnocen ve 113 případech. Zákonodárci – jako obvykle - poněkud zaspali. Teprve ve fázi přípravy je nový zákon týkající se případného odškodnění prokázaných následků na zdraví  po vakcinaci.

    Část dospělé populace imunitu po očkování v průběhu let ztrácí. Týká se to především generace tzv. Husákových dětí (narozených v 70. letech). Tehdy se většina dětí očkovala  jen jednou vakcínou – v souladu s tehdejší legislativou. U části populace toto jednorázové očkování není dostatečné, hlavně u spalniček. Proto se schéma očkování později upravilo, dvěma dávkami se očkuje od roku 1982. Kombinované očkování trivakcínou (spalničky, zarděnky, příušnice) se dnes povinně poskytuje dětem mezi 13. – 18. měsícem věku, podruhé mezi 5. – 6. rokem věku. Odmítnutí rodiči má za následek finanční sankci 10.000,- Kč.  Kdo je neočkovaný, v podstatě parazituje na principu, že ostatní očkovaní jsou. Neočkované děti nemají přístup docházky do předškolních zařízení pro možné ohrožení kolektivu.

   Návrat dříve již téměř vymizelých dětských epidemií do České republiky i Evropy je jedním z důsledků nedostatečného kritického myšlení. V tomto případě je varovné, že se jedná o milující rodiče pod vlivem fake – news a dezinformací z internetových diskuzních skupin. Později si ukážeme, že rodičovské obavy jsou dokonce zneužívány trolly v hybridní válce Ruska proti naší civilizaci.

 

Prosinec 2018 

                                                                      MUDr. R. Gromnica, Ph.D.

                                                                                       zastupitel MOb Ostrava - Hrabová