Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Slovo lékaře

Slovo lékaře

Perspektiva lékařské péče v Hrabové

     Jako lékař s  celkovou praxí 35 let ve zdravotnictví (praktický lékař, ambulantní specialista, primář oddělení, poradce ministra zdravotnictví pro nemoci z povolání, externí učitel na Lékařské fakultě UK, krajský zdravotní rada SMK - vedoucí odboru zdravotnictví) si dovolím krátké zamyšlení nad poskytováním zdravotní péče v katastru naší obce.

    

  MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

   Zdravotnictví je služba. Jako takové prochází kontinuálním a poměrně rychlým vývojem. Co včera bohatě postačovalo, dnes je nevyhovující a do budoucna bude naprosto nedostatečné. Vývoj zdravotnictví i na místní úrovni je ekonomicky náročný a závisí na mnoha společenských faktorech. Plánování zdravotnictví v obci musí vycházet ze  společně sdílené vize a s dostatečným časovým předstihem. Pokud obec hodlá udržet své zdravotnické služby na úrovni požadovaných současných standardů, měla by se na provozování ordinací přímo podílet. Nevystačí s letitým alibistickým argumentem, že není jejich zřizovatelem. Za optimální variantu pokládám, aby nová rada MěO Hrabová ustanovila novou zdravotnickou komisi v čele s lékařem. která by se problémům místního zdravotnictví pravidelně věnovala a postupně pojmenovala priority projektu k obnově zdravotnictví v obci.  

    Pan starosta – jako zkušený komunální politik - si v rámci předvolební přípravy nechal potvrdit od našeho praktika a pediatričky, že jim dosavadní ordinace vyhovuje. To musíme respektovat. Jedná se o klidný obvod s cca 1600 pacienty, tento počet lze v pohodě navýšit do 2000 registrovaných pacientů. Je jistě pro obec dobré, jsou – li lékaři spokojení. Technický stav zastaralé ordinace vyhovující ovšem není a bude potřebovat investice (teplá voda, rozvody, klimatizace, stavební úpravy). Prioritním problémem zůstává, zda klientům vyhovují miniaturní čekárny a absence zabezpečené kočárkárny a čekárny pro akutně nemocné děti u pediatra k omezení rizika nákazy ostatních čekajících dětí. Praktický lékař sdělil našemu tajemníkovi, že vidí alespoň částečné řešení problému malých čekáren v zavedení modernějšího objednávkového systému pro starší klientelu – tj. objednávat se předem, nechodit k lékaři ráno a neonemocnět všichni najednou. Jistě užitečná rada, hlavně v chřipkovém období… Nesporným faktem však zůstává, že současné ordinace a malé čekárny dnes již neodpovídají stavebním standardům a požadavkům obyvatel.

     Názory a postoje dnešních mladých lékařů znám z vlastní praxe a z účasti na jejich postgraduálním vzdělávání. Jsou náročnější oproti svým starším kolegům. Očekávají vysoký standard s požadavky na dostatečnou velikost ordinací, kabin, čekáren, stanoviště kočárků, se zajištěným větráním, klimatizací, odhlučněním a náležitým sociálním vybavením. Myslíte, že se trvale spokojí se zastaralými Hrabovskými ordinacemi? Poptávka po lékařích se neustále zvyšuje. Podívejte se na inzeráty, kde již některé obce a zřizovatelé nabízejí rodinné domky, stotisícové náborové příspěvky, slevy na nájmech, uhrazení platu sestry, zaplacený leasing za služební automobil etc… Pokud se mladým zdravotníkům nenaplní jejich požadavky doma, mají k dispozici další lákavou alternativu – zahraničí.

    Pokud se tedy obec s předstihem nebude této problematice věnovat, můžeme v budoucnosti očekávat jednu z následujících variant: ordinovat bude lékař(ka) v důchodu (lepší varianta), ordinovat bude lékař(ka) cizí státní příslušnosti  z rozvojových zemí, nebo ordinace nebude v  Hrabové provozována a naši nemocní budou muset za zdravotnickými službami do Hrabůvky nebo do Zábřehu.

     Nové zastupitelstvo by mělo myslet – i přes písemnou deklaraci prozatímní „spokojenosti“  zdravotníků - na přípravu projektu nové ordinace praktika a pediatra, splňující všechny standardizační požadavky, s  dobrou dostupností především pro maminky s  kočárky a starší spoluobčany, s parkovištěm a v blízkosti zastávky hromadné dopravy. V optimálním případě by poblíž měla být i lékárna. Otázku umístění budoucích ordinací (Srdce Hrabové, Šídlovec - např. v místě staré školky?) pokládám za velmi ožehavý problém, který bude zastupitelstvo řešit nutným kompromisem. Zdravotnictví v Hrabové zatím nikoho příliš netrápí. Svědčí o tom mj. skutečnost, že již před volbami jsem nabídl tento článek k otištění do Hrabovských listů a jejich šéfredaktor ho odmítl publikovat.

      Hrabová má při své pasivitě v oblasti zajišťování zdravotní péče velké štěstí, že současný praktik i pediatrička jsou kvalitními, zodpovědnými a oblíbenými lékaři.

     Možná se vážení kolegové – lékaři budou na mne trošku zlobit, ale důležitá pro naše občany je rovněž časová dostupnost lékařských a zdravotnických služeb - ordinační doba. Ať se to lékařům líbí nebo nelíbí, veřejnost žádá mít naše služby k dispozici od rána do večera v pracovní dny. To platí dvojnásob při předpokládaném růstu počtu obyvatel Hrabové, ze kterého vyplyne i větší počet registrovaných pacientů. Již dnes se stále více setkáváme s ordinacemi s ordinační dobou denně po dobu 10 až 12 hod., ve kterých se střídají lékaři, což se na jedné straně odrazí ve spokojenosti klientů a na druhé straně v ekonomické efektivitě zdravotnických zařízení. V zahraničí se jedná o běžný standard, stejně jako zachování anonymity a ochrany dat klientů s ohledem na legislativu EU (GDPR). Samozřejmostí by měla být rovněž možnost průběžné konzultace s  lékařem prostřednictvím bezpečného internetu ve vyčleněnou dobu, stejně jako automatický systém objednávání pacientů - klientů k lékaři.

     Lékařům by obec měla pomáhat a aktivně s nimi spolupracovat – vč. nabídky služebního stabilizačního bytu nebo pozemku k výstavbě rodinného domku za zvýhodněnou cenu. Považuji za samozřejmou povinnost správně fungující obce poskytnout občanům moderní ordinace a čekárny vyhovující současným standardům. Pak obec po zdravotnících může recipročně žádat zkvalitnění a celodenní zpřístupnění jejich služeb. KPH nabízí svou pomoc při ustavení navrhované zdravotnické komise. Je po volbách. Chci věřit, že nové zastupitelstvo i rada budou ke zdravotnictví přistupovat s větší zodpovědností a perspektivou.

 Listopad 2018                                                                

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph. D.

                                                                                      zastupitel Městského obvodu Hrabová