Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Školská problematika Školy jsou pro každou obec „živou vodou“

Školy jsou pro každou obec „živou vodou“

 

              Mgr. Jiří Slepička

V malých obcích probíhal v minulých letech boj o zachování škol, zvláště základních alespoň s 1. stupněm. Starostové si byli dobře vědomi, že zánik školy by znamenal zánik podstatné části života v obci a mohl by být příčinou stěhování rodin jinam.

  V Hrabové takové problémy naštěstí nemusíme řešit. Počet obyvatel našeho městského obvodu se šplhá ke čtyřem tisícům. Mateřská škola funguje dlouhodobě bez problémů po pedagogické stránce, paní ředitelce Strnišťové byla dána důvěra na další funkční období. Potíže se dlouhodobě týkaly technického stavu budovy na ul. Viktora Huga. Poměrně nedávno rozhodlo zastupitelstvo o tom, že se postaví nová školka jako součást tzv. nového srdce Hrabové nedaleko obecního úřadu. Část rodičů bydlících na sídlišti Šídlovec s tímto rozhodnutím spokojena není. Určité řešení skýtá možnost zachovat alespoň školku umístěnou v domě na Příborské ulici. Zde bych chtěl zdůraznit, že naše hnutí (STAN – Klub přátel Hrabové) bylo ze všech osmi volebních subjektů jediné, kdo chce ponechat jednu školku na Šídlovci - na Příborské.  – o to chceme v budoucnu usilovat. Pro rodiče ze sídliště znamená blízkost školky mnoho. Také to, co bude se „starou“ školkou, je na zvážení. Bude záležet na odborném posouzení stavu budovy. Dojde-li k její demolici, nemělo by na jejím místě vzniknout třeba parkoviště – daleko více by prospěla víceúčelová budova s novými ordinacemi lékařů a zázemím pro setkávání seniorů a dalších občanů.

  Základní škola pod vedením nového ředitele Mgr. Polla velké emoce, až na výjimky, nebudí. Odborná rozhodnutí patřící do kompetence vedení je třeba respektovat, i když jde o citlivou problematiku slučování tříd aj. Současný stav českého školství není ideální a ředitelé musejí pro kvalitní vzdělávání dětí a žáků vyvíjet značné úsilí. Určitě vědí, co mají dělat. Nejde jen o finance, je třeba dlouhodobě školy podporovat ze strany rodičů i zřizovatele. Zde se jeví jako žádoucí zřízení školské komise při radě městského obvodu, aby byla zajištěna bezproblémová spolupráce obou škol s obcí i řešení případných kolizních situací. Aby se počet komisí zbytečně nezvyšoval, může školská komise fungovat ve spolupráci s jinou se sdílenou agendou. Přínosem by pak jistě bylo zrušení jiných komisí s problematickým zaměřením i výsledky, např. komise mediální.

  Spolupráce všech účastníků vzdělávání vytvoří podmínky pro úspěšné komunitní fungování našich škol v budoucnosti.

 

Mgr. Jiří Slepička

autor je členem Klubu přátel Hrabové

kandiduje jako č. 4 na kandidátce STAN-KPH do Zastupitelstva městského obvodu Hrabová