Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Náš program Bod číslo 8

Bod číslo 8

Pro zajištění bezpečného a dopravně pohodlného přístupu k vodním nádr­žím Pi­líky prosadíme opravu neudržované lesní cesty (parcela č. 2544/1), ve­doucí k nádržím ze západní strany. Podpoříme technicko-organizační opat­ření u hra­bovského jezu (informační výstrahy, záchranná lana a podobně) k snížení rizika uto­nutí.