Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Náš program Bod číslo 7

Bod číslo 7

Optimalizujeme hospodaření s obecními byty, provedeme audit investic u oprav a údržby bytového fondu za poslední volební období. Budeme pokračovat v budování no­vých parkovacích kapacit na Šídlovci s ohledem na konkrétní přání ob­čanů, budeme podporovat revitalizaci zelených ploch a náměstí na Šídlovci.