Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Náš program Bod číslo 2

Bod číslo 2

Chceme prosazovat maximální transparentnost v hospodaření obce. Schůze zastupitelstva chceme svolávat minimálně jednou za 2 měsíce. Chceme radu volit s přihlédnutím k odborným, nikoliv politickým principům, zvýšit osobní zodpovědnost členů rady. Budeme iniciovat personální výměny pasivních a kontroverzních členů některých odborných komisí. Chceme posílit spolupráci s Ostravou a vyvarovat se separatistických tendencí některých populistických hnutí za účelem osamostatnění Hrabové.