Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Náš program Bod číslo 12

Bod číslo 12

Budeme iniciovat opatření na Krmelínské ulici, zabraňující svévolnému parkování au­tomobilů v místech výjezdů od rodinných domků. Krmelínská ulice ani par­koviště u TESCA nejsou závodní drahou ani driftovacím trenažérem, je opako­vaně ohrožo­vána bezpečnost občanů, účastníků silničního provozu a zvířat, ru­šen noční klid.