Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Náš program Bod číslo 11

Bod číslo 11

Vytvoříme podmínky pro činnost hrabovské základní a mateřské školy, podpo­říme smysluplné projekty a aktivity, které navrhnou jejich ředitelé. Budeme pod­porovat výs­tavbu nové školky a zároveň prosazovat zachování školky na Šídlovci  (Příborská ulice), s cílem udržet komfort dětí a maminek z této loka­lity.