Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Za krásnou Hrabovou s dobrými sousedy

Za krásnou Hrabovou s dobrými sousedy

  Klub přátel Hrabové není politickou stranou a ani hnutím. Tyto termíny jsou v našem právním systému jasně definovány. Pokud bychom v podzimních volbách podali kandidátku, tak budeme volební stranou, opět ne stranou politickou nebo hnutím. Nikdo z členů ani z příznivců Klubu přátel Hrabové není politikem.

  Kdo tedy jsme? Jsme skupina občanů s trvalým bydlištěm v Hrabové, patrioti hrdí na svou obec a její krásnou 751 letou historii. Mnozí z nás mají za sebou úspěšnou kariéru, bohaté zkušenosti, vědeckou činnost. Nyní nahromaděné zkušenosti vracíme Hrabové. Naši členové dali vzniknout krásné publikaci o dějinách Hrabové, připravují divadlo a akce pro děti, vedou kurzy tance a cvičení, provozují tradiční zvířecí farmu s edukačním programem nebo organizují přednášky týkající se Hrabové. Již řadu let náš člen vede Hrabovské noviny (http://vladimirslavik.netstranky.cz/) a již skoro rok funguje diskusní skupina Ostrava – Hrabová na facebooku, kde mohou občané i firmy publikovat články nebo své názory.

  Naše řady se rozrůstají, stejně jako nápady, jak zlepšit život v obci. Pokusili jsme se spolupracovat se zastupiteli, zvolenými stranami i panem starostou. Snažili jsme se prosadit naše nápady a myšlenky do obecních médií – od Hrabovských listů, přes web až po obecní facebook. Narazili jsme na obstrukce a nezájem. O spolupráci se rozhodně hodláme pokoušet i do budoucna, cítíme se být integrální součástí obce.

  Hrabová nám v oblasti komunální politiky trochu připomíná zatuchlý rybníček. Někdy se zdá, jako by docestovala zpátky v čase o mnoho let. Některým tento stav evidentně vyhovuje, nechtějí nic měnit. Dělejme, sousedé, věci jinak! KPH má zájem spolupracovat s demokratickými subjekty komunální politiky a nikoliv neplodně politikařit a hašteřit se s mediální komisí, jejíž aktivity, podle našeho názoru, překračují u některých členů rámec kompetencí této komise a jsou zcela mimo běžný standard přijatelného chování.

  V posledních týdnech jsme byli svědky řady před veřejností skrytých a ne příliš radostných skutečností. Byli jsme ostrakizováni na soukromém webu člena mediální komise (https://www.hrabova.info), v tzv. necenzurovaných novinách (!?!). Bylo nám zamezeno publikovat na obecním facebooku mimo jiné o kastraci koček (MUDr. M. Poláčková). Stejně tak dopadla snaha o publikování článku o perspektivě zdravotnictví v Hrabové v Hrabovských listech (MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.). Naše texty byly mylně označeny za „politickou agitaci“, naše příspěvky (např. k Talentu Hrabové a výkonu Mataharek) za „propagaci politických subjektů“ (mediální komise).

  I přes písemný souhlas rady nám nebylo na poslední chvíli umožněno v hasičárně uspořádat přednášku pamětníka Ing. Vladimíra Slavíka. Mgr. Martin Slepička byl ze závisti křivě označen za plagiátora (?!) na již zmíněném soukromém webu Ing. R. Orkáče. A to není vše, zjistil jsem, že již nemám přístup ani na obecní facebook (stejně jako náš předseda).

  Zkrátka dějí se věci, o nichž běžní občané ani nevědí. My se však nebojíme říkat věci nahlas a veřejně, chceme se pozitivně podílet na řešení problémů Hrabové.

  Pokud máte zájem, vážení sousedé, přijďte si s námi popovídat. Budeme pozorně naslouchat vaším názorům a připomínkám. Scházíme se ve čtvrtky v restauraci Ve Dvoře (u Lyčků) v 18:30. Pivo tady mají dobře ošetřené.

 

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D. a Mgr. Jiří Slepička