Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Těžký úděl starosty

Těžký úděl starosty

      MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D. 

    Máme za sebou komunální volby 2018. Česká republika se skládá z  6300 obcí. Ve volbách bylo zvoleno asi 15 000 starostů, primátorů, jejich zástupců a uvolněných radních. Samozřejmě byly zvoleny i další tisíce řadových zastupitelů.

    V Praze a největších městech se starostuje (primátoruje) dobře. Spousta (všeho)schopných úředníků, ekonomů, právníků. Připraví primátorovi jakékoliv podklady. K dispozici jsou komise, poradní týmy, manažeři, poradci, mluvčí, velký sekretariát, smluvní i vlastní právníci.

    V malé obci je situace úplně jiná. Uvolněný starosta zvolením přichází o své předchozí zaměstnání, nebo podnikání, které ho dosud živilo. Úředníků k dispozici málo, o právníkovi  – zaměstnanci si může většinou nechat snít. O to více je důležité najít si schopného a spolehlivého tajemníka, nejlépe bez vazby na místní zastupitele. Starosta v malé obci nese svou kůži denně na trh a má faktickou zodpovědnost za rozhodování obce v samosprávě i ve státní správě. Podle judikátu Nejvyššího soudu totiž platí, že starosta (radní, zastupitel) odpovídá trestněprávně za škodu vzniklou obci úkonem, který učinil. Neplatí dovolání na neznalost zákona, že neměl k dispozici právníka, nebo příslušného odborníka. Před novelizací dokonce zodpovídal v plné výši vzniklé škody. Po poslední novele zákona o obcích se snížila odpovědnost starostů na limit maximálně 4,5 násobku průměrného výdělku v případě škody, která nebyla způsobena úmyslně, nýbrž v rámci nedbalostního jednání. V případě úmyslného jednání se jedná o odpovědnost za celou škodu.

   Občanský zákoník v par. 159 stanoví povinnost volené samosprávy konat vždy s péčí řádného hospodáře. Platí to nejen pro starosty, ale i pro zastupitele a radní, pokud je obec považována za právnickou osobu a oni za její orgány. Rovněž nečinnost může být příčinou nedodržení této povinnosti. „Kdo tedy nemá patřičné zkušenosti, vzdělání a schopnosti, raději by funkci přijmout neměl“ (právník, konzultant a publicista Jiří Němec).

  Platí rovněž povinnost účelného a hospodárného využívání majetku obce. Když tomu tak není, hrozí trestněprávní postih. Být starostou, radním nebo zastupitelem obce z legislativního pohledu není legrace.

   Starosta malé obce by měl být respektovanou osobností s vyvinutým kritickým myšlením a se základními znalostmi práva. Neměl by podléhat politickým a lobistickým tlakům. Do rady, výborů a poradních komisí by měl prosazovat zásadně odborníky, nikoliv pasivní členy podle politického klíče. Měl by uváženě rozdělovat úkoly a kompetence podle odbornosti a pak nekompromisně vyžadovat a kontrolovat jejich plnění. Po celou dobu vykonávání mandátu musí komunikovat s voliči a naslouchat jejich hlasu. Jinak nezajistí dlouhodobou perspektivu své práce pro obec. Potřebuje trpělivost a empatii, v  případě potřeby rozhodnost a akceschopnost. K udržení respektu má umět držet dané slovo, ctít uzavřené dohody a znát míru nutných kompromisů. Která obec si takového starostu najde, může si gratulovat. To ale k úspěšnému výkonu mandátu ještě pořád nestačí. Zastupitelé a radní by měli po volbách přestat politikařit, věnovat se konkrétní přidělené práci a ponechat starostovi prostor a čas k řešení zásadních problémů obce. Občané by měli respektovat prvních 100 povolebních dnů, nezahrnovat starostu malichernostmi a nesplést si ho s ombudsmanem.

   Závěrem perlička ze zahraničí: ve Švýcarsku mají pro hlasování v orgánech obcí a kantonů trestněprávní imunitu. V tomto ohledu je postavení starostů i radních u nás podstatně rizikovější. Na takový stupeň ochrany nejsme ještě politicky ani morálně připravení.

 

Prosinec 2018

MUDr. R. Gromnica, Ph.D.

Zastupitel MOb Ostrava - Hrabová