Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Schvalování dotací spolkům i podnikatelům v Hrabové

Schvalování dotací spolkům i podnikatelům v Hrabové

  

                          Teta Chechtalína

   Ano je to divné, ale naše obec podporuje i osoby podnikající v našem obvodu. Prvním bodem programu na dnešním zastupitelstvu bylo schvalování dotací místním spolkům. K našemu velkému překvapení byla schválena dotace i pro MC Smíšek, který provozuje majitelka firmy v Hrabové. Ano, podniká v nelehké a chvályhodné činnosti - práce s malými dětmi, ale sídlo firmy není v Hrabové a MC Smíšek navštěvují přibližně z 80% děti z jiných částí Ostravy. Děti z Hrabové odhadem jen z 20%. Takže obec vynakládá peníze pro děti, které převážně nejsou z Hrabové, firma také ne a navíc je dotována Ostravou Jih, kde je sídlo firmy. Myslím, že by měly podat žádost o dotaci také další podnikatelé z obce, třeba Školička Šídlo, která poskytuje podobné služby. Možná i jiné firmy by si mohly zažádat, vždyť obec je štědrá, určitě jim bude vyhověno. Ale musí mít ty správné konexe.
   Stejně podivné je poskytnutí dotace spolku Torali. Jejich tábor sice navštěvují děti z Hrabové, ale z větší části je obsazen opět dětmi z jiných obvodů. Tábor je běžně financován rodiči dětí. Ale tento spolek se aspoň spoluúčastní na akci Cinkání u stromečku na Šídlovci a akci Stezka odvahy.
   MC SMÍŠEK NEPOŘÁDÁ ŽÁDNOU AKCI PRO VEŘEJNOST V HRABOVÉ.
   Nyní prosíme vážené čtenáře o srovnání a vytvoření si vlastního názoru. Náš spolek OS MUDr. Marcely Poláčkové byl dotován stejnou částkou jako MC Smíšek. Souhrn našich akcí pro veřejnost v roce 2018:
1. Pohádkový les
2. Dětský den
3. Mikulášská zábava
4. Živý Betlém na Šídlovci
5. Živý Betlém v kostele sv. Kateřiny
   Tyto akce souhrnem navštívilo přes tisíc občanů z Hrabové, čehož si zřejmě třeba finanční výbor obce vůbec nevšimnul, ač byl také o počtu našich akcí informován.
   Letos náš spolek ještě rozšířil svou činnost o další akce - Vynášení Moreny a Vítání jara, odborná přednáška, spoluúčast na akcích na farmě Duběnka-Masopust, ev. akcích pořádaných komisemi. Soukromé akce pořádané pro děti a ženy, které navštěvují taneční a pohybové kurzy v TS MATA HARI vůbec nezmiňuji, ale je jich také několik. Porovnání odvedené práce jmenovaných spolků za poskytnuté dotace, nechť si udělá každý čtenář sám.
   K dotacím pro další spolky se zde nebudeme vyjadřovat, nemáme potřebné informace.
Pro příští schvalování dotací si na dnešním zasedání zastupitelstva vymínil kontrolní výbor stanovit přesná pravidla, aby již k těmto nesrovnalostem nedocházelo a za toto opatření kontrolnímu výboru děkujeme. Snad se příští rok dočkáme spravedlivějšího rozdělení obecních peněz pro spolky.

Za OS MUDr. Marcely Poláčkové manželé Poláčkovi