Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Obnovené HL se staly měsíčníkem bez zvýšení nákladů

Obnovené HL se staly měsíčníkem bez zvýšení nákladů


Byl jsem pověřen zastupitelem a předsedou STAN-KPH MUDr. Rostislavem Gromnicou, abych pravdivě a věcně informoval veřejnost o vývoji a nákladech na HL od roku 2015.
Jelikož se Hrabovou šíří různé kampaně a ankety na soukromém webu, třeba ta od paní IL, tak zde předkládám přesná data z období od roku 2015 (počet stran, náklady na odměny a placené spolupracovníky). Data jsem si vyžádal včera od příslušné úřednice. Tento fakt se záhadným způsobem donesl zřejmě únikem informací okamžitě k našemu zastupiteli Ing. Radomíru Orkáčovi, který dle svého zvyku dnes v noci ihned reagoval na Hrabova.info a „chytře“ předešel tento článek.
V roce 2015 byl šéfredaktorem pan Petr Pavelka s 36 stránkami s 1462 Kč/str. V roce 2016 nastupuje od březnového čísla pan Mgr. Žižka ještě se starou grafikou, 72 stránkami a zvýšenou cenou 1639 Kč/stránku. Od května se změněnou grafikou, kterou vytvořil pan Milan Slíva.
Rok 2017 až 2019 je již v režii pana Mgr. Žižky, který přizve na pomoc pana Milana Slívu, spolupracuje s mediální komisí, mnoha dopisovateli, narůstá počet stránek, ale i odměna za stránku:
2017 - 124 str., 1548 Kč/str., 2018 - 140 str., 1457 Kč/str. a 2019 - 120 str., 1800 Kč/str.
V závěru roku 2019 pan Mgr. Žižka již po několikáté rezignuje, údajně z časových důvodů. Je mu nabídnuta možnost dělat šéfredaktora a tvorbu webových stránek jako zaměstnanec našeho úřadu na plný úvazek. Jeho finanční požadavky jsou ale vyšší než platové tabulkové možnosti úřadu, takže tuto nabídku opět odmítá. Proto bylo vyhlášeno v únoru 2020 výběrové řízení, ale vítěz tohoto řízení nenastoupil do funkce šéfredaktora, a tak je znovu osloven pan Mgr. Žižka na zpracování mimořádného čísla k pandemii. Ten to však odmítá, proto se úkolu ujímá pan Ing. Jan Dvořák, který skončil ve výběrovém řízení na druhém místě. Ten také navrhuje HL jako měsíčník a dokončuje rok 2020 - 76 str. a náklad klesá na 1082 Kč/str. V roce 2021 se smlouva s panem Ing. Janem Dvořákem prodlužuje na celý rok 2021 na 12 čísel se 180 str. a 750 Kč/str.
To je faktický vývoj Hrabovských listů od roku 2015, a pokud si chcete všechna čísla HL přečíst, jak jsem to udělal já, tak je můžete nalézt na webu obce https://hrabova.ostrava.cz/.../hrabovske.../hrabovske-listy. Doporučuji si přečíst pro srovnání i periodika z jiných okolních obcí.
Uvítal bych, aby občané, kteří shledávají nějaké faktické vady na HL pod vedením Ing. Jana Dvořáka, aby je zde uvedli, jistě na ně bude pan šéfredaktor reagovat. Chci jen upozornit, že se této funkce Ing. Jan Dvořák ujal po dlouhé pauze, kdy HL nevycházely vůbec, a občané volali po nápravě, za což mu patří velký dík. Nutno také pochválit Radu MOb Hrabová, že se snaží snížením nákladů na HL ušetřit rozpočet obce. Od zkušeného předchůdce a předešlých spolutvůrců HL bych očekával spíše ochotu pomoci a ne házení klacků pod nohy. Vždyť přece chceme táhnout za jeden provaz. Ing. Jan Dvořák tvoří HL bez pomocníků a dalších nákladů, jen s podporou redakční rady a dopisovatelů. Náklady na nynější HL jsou, co se týká odměny za práci na jedné stránce o 58% nižší, než ty předešlé v roce 2019 a podle mého názoru bez snížení informační funkce. Když to shrnu, HL namísto 6x do roka vyjdou 12x do roka za stejné ne-li nižší náklady, než tomu bylo v roce 2018 a 2019.
Celá tabulka vývoje nákladů je v příloze pro ty zvlášť hloubavé.
 

Ing. Mirek Poláček
STAN - KPH