Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové - kulturní fenomén Hrabové

Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové - kulturní fenomén Hrabové

   

               Manželé Poláčkovi

   Občanský spolek (dále jen OS) byl založen v roce 2009, jako sdružení zabývající se dvěma hlavními činnostmi - divadlem a pohybovými aktivitami. Jako první divadelní představení soubor uvedl muzikál Aladinova lampa a krásná Aiša. Šlo o náročný projekt s videoprojekcí, čítající 20 tanečnic a herců, prezentovaný na mnoha scénách. Vyprodali i Divadlo loutek.

     Z finančních a organizačních důvodů se pak členové zredukovali na divadlo pro děti - Divadlo tety Chechtalíny. Role vedoucí divadla se ujala zakladatelka MUDr. Marcela Poláčková, která působí i jako manažerka, autorka scénářů, choreografka, autorka hudebních nahrávek, kulis, kostýmů, rekvizit a to s velkou pomocí své sestry M. Kolínské. Technické zázemí zajišťuje Ing. Miroslav Poláček, který je hercem, zvukařem, kulisákem a řidičem. Zbytek souboru tvoří externí herci a hlavně děti všech věkových kategorií.

     Povolání zubní lékařky vedoucí divadla předurčilo hlavní směr divadla - pohádky se zdravotní a bezpečnostní tematikou. Do ordinace totiž přicházely i tzv. neošetřitelné děti a formou vyprávění pohádek se dařilo získávat jejich důvěru. Divadlo jezdí za dětma v celém MS kraji do škol, školek, divadel, nejen s pohádkami. Pravidelně pořádá OS v Hrabové a celém MS kraji programy na dny dětí, karnevaly, Mikuláše. Často mají tyto akce charitativní charakter, např. v roce 2016 velmi úspěšný Den dětí na hřišti TJ Hrabová nebo pohádka Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, kdy celý výtěžek byl věnován hendikepovanému chlapci z Hrabové, program na Den dětí pro Dětský domov v Hrabové aj. Děti se v pohádkách nejen pobaví, ale i poučí o zdravém životním stylu, výživě, hygieně, atd., stávají se součástí děje a krásně si s herci zaskotačí. Divadlo hraje i pohádky s trochu jinou tematikou jako je třeba vánoční pohádka O hvězdě Betlémské, která byla uvedena také v našem dřevěném kostelíku sv. Kateřiny.

     Jako každé ochotnické divadlo se potýká s finančními problémy, proto herci velmi oceňují sponzorství obce Hrabová, které umožnilo doplnit finančně náročnou audiotechniku.

     Provoz ochotnického divadla není náročný jen finančně, ale i časově. Divadlu musí celý soubor věnovat všechen svůj volný čas, na představení si herci vyberou většinu dovolené, děti musí být uvolněny ze školy, je třeba součinnost rodičů. O prázdninách pak všichni tvoří kulisy, kostýmy, rekvizity. Jinak, než celým srdcem se tato činnost dělat nedá.

     Další aktivitou OS je provoz tanečního a pohybového studia Mata Hari, které sídlí na Šídlovci v budově knihovny. Zde se střídají všechny věkové skupiny 3 dny v týdnu od malých i větších dětí, ženy různého věku až po seniorky. Cílem je nastartovat kladný vztah k pohybu u dětí, zlepšit kondici a zdraví dospělých, rehabilitovat různé zdravotní problémy, včetně bolesti zad nebo problémů s otěhotněním. K tomu také napomáhá výuka různých relaxačních technik. Taneční sálek je také využíván k divadelním zkouškám. Tanečnice pak svým vystoupením dělají radost na různých kulturních akcích - dnech dětí, seniorů, plesech, atp., vystupovaly i na Hasičském plese SDH Hrabová, soubor byl součástí programu Hravá Hrabová v roce 2017 a v roce 2018 účinkoval v programu Talent Hrabová a byl oceněn diplomem KPH. Největším úspěchem malých Mataharek jsou vítězné poháry v taneční soutěži Paforta v DK Akord, děvčata vyhrála i taneční soutěž pořádanou místní ZŠ. Lektorka Marcela Poláčková také docházela vyučovat i děti do Dětského domova v Hrabové a individuálně se věnovala divadelní průpravě jedné talentované holčičce z tohoto zařízení, která se následně stala hvězdou představení. V minulém roce divadlo odehrálo poučnou pohádku O zdravých zoubkách v ZŠ Hrabová. Tento projekt zdravotní pojišťovny shledaly tak zdařilým, že byl zvolen jako edukační program pro děti v celém MS kraji. Letos herci dětem z naší MŠ zahráli pohádku O chytré koblížce a velké řepě, ve které se zaměřili na bezpečnost a zdravou výživu. Na začátku jara uspořádal spolek pro naše děti zdařilou akci Pohádkový les s velkou účastí. S přípravou a organizací akce pomohli i členové kulturní komise.

   OS MUDr. Marcely Poláčkové má velmi široký záběr. V závěru roku 2018 v Hrabové zorganizoval tradiční Mikulášskou besídku (13.12.) a poprvé v historii Hrabové Živý betlém, ve dvou představeních - na Šídlovci 16.12. (se živými zvířaty) a 30.12 v přeplněném kostelíku. Spolek má v úmyslu obnovit i další krásné tradice, jako je třeba Vítání jara a vynášení Morény, stavění májky, oslavy první písemné zmínky o Hrabové v listopadu a další podobné akce. K některým se spolek chystá využít našeho nově vzniklého parku Hrabovjanka nebo stávající farmy Duběnka v Hrabové.

    Členové spolku jsou samozřejmě i milovníci zvířat a přírody, zabývají se tedy osvětou v rámci ochrany zvířat, jsou zapojeni do kastračního programu koček a sami se doma starají  o 12 kusů zachráněných zvířat.

     Manželé Poláčkovi se aktivně angažují v komunální politice obce. Jsou zakládajícími členy Klubu přátel Hrabové (KPH), kandidovali v podzimních komunálních volbách 2018 na předních místech kandidátky se Starosty a nezávislými. Nejvíce ze všeho se samozřejmě těší na nový kulturní stánek v Hrabové, který má obec v investičním plánu a který figuruje i ve volebním programu STAN – KPH.

    Nová rada po volbách nepochopitelně nejmenovala ani jednoho z manželů Poláčkových za členy komise pro děti a mládež, což pokládáme za chybu a výsledek nezodpovědného politikaření v obci.

     Klub přátel Hrabové přeje svým váženým členům a milým kamarádům hodně zdraví, sil, entuziasmu a inspirace do jejich neocenitelné veřejné práce ve prospěch občanů Hrabové.

 

Leden 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

zastupitel MOb Ostrava - Hrabová