Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Návštěva u pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA

Návštěva u pana primátora Ing. Tomáše Macury, MBA

  Včera 24. září, jsem po předchozí žádosti ze dne 12. 9. 2018, u asistentky primátora byl pozván k projednání "Zrušení zpoplatnění dálnice D56 z Ostravy do Frýdku-Místku":

Vážená paní Lenko Gážiková,

na základě telef. hovoru ze dne 12. 9. 2018 doplňuji písemně svou žádost o setkání s panem primátorem ve věci zrušení zpoplatnění dálnice D56. Problém je tak specifický, že vyřešení formou žádostí na MD je vždy zamítnut. Po projednání s pracovníkem Ministerstva dopravy ČR (dále jen MD), v jehož sekci je daná problematika, jsem byl náležitě poučen a proto věc chci projednat s panem primátorem, jako vysoce postaveným členem hnutí ANO. Změna vyhlášky č. 306/2015 Sb., je prováděna každý rok a proč by se nepodařilo i naši D56 vyjmout. Pane primátore, já "Král Miroslav 1. místo v soutěži o nejlepší kostým v rámci oslav 750 let města Ostravy!!!, si dovoluje Vás o tuto schůzku požádat.

Reportáž z přijetí panem primátorem Tomášem Macurou

  V podstatě jsem se na setkání velmi těšil, neboť předchozí setkání v roce 2017 na Ostravském hradě při předávání ceny za 1. místo v historickém průvodu masek, bylo zárukou, že se chystám na setkání s velmi příjemným a vstřícným představitelem města.

  Jednání bylo velmi věcné a pana primátora kromě projednávaného problému zajímaly i jiné oblasti života v Hrabové (průmyslová zóna, zaměstnanost, bydlení, životní prostředí, kultura, hlučnost z ul. Místecké i Paskovské a také jsme se dostali k našemu divadlu a novému tanečnímu sálu). 

  Hlavním tématem schůzky bylo projednání společného postupu ke zrušení zpoplatnění dálnice D56 z Ostravy do Frýdku-Místku. Panu primátorovi jsem vysvětlil  své poznatky z již podaných žádostí do roku 2018 na Ministerstvo dopravy ČR a odpovědí ministerských úředníků na ně. Z nich jsem zpracoval analýzu problematiky vedoucí ke zrušení zpoplatnění a možnosti, jak to provést, projednal v několika telefonátech s pracovníky Ministerstva dopravy. Zásadním krokem je dostat žádost o vynětí dálnice D56 ze seznamu ve vyhlášce č. 306/2015 Sb. Ministerstva dopravy v legislativním procesu změn pro rok 2019, ve kterém se vyjadřuje Krajský úřad pro MSK v roce 2018. Ani takto uplatněné žádosti nemusí být Ministerstvem dopravy akceptovány. Proto jsem s panem primátorem projednal koncepčně nejsnadnější a nejrychlejší řešení, tedy politické. Panu primátorovi jsme předal již mé zpracované žádosti z února 2018 na Krajský úřad a Ministerstvo dopravy a pan primátor mi sdělil, že zpoplatnění D56 bylo chybné a její zrušení je také jeho prioritou.

  V současné době je osa úřadů město Ostrava - kraj a ministerstvo dopravy a předseda vlády po jedné stranické linii, a proto je to nejlepší postavení hvězd. Projednání s panem primátorem na mě zanechalo velký dojem a myslím, že v případě, že ve volbách Klub přátel Hrabové uspěje, to nebude poslední návštěva primátora nebo dalších důležitých úředníků Magistrátu města Ostravy k vyřízení věcí, které nás v Hrabové tíží. Chceme pracovat pro Hrabovou a ne jen sedět za stolem a říkat, že to nejde.

Ing. Miroslav Poláček

Kandidát č. 3

STAN-Klub přátel Hrabové