Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Komunální volby 2018 v Hrabové

Komunální volby 2018 v Hrabové


​​
  Počínaje loňským rokem začal v České republice pro voliče maraton, který potrvá až do roku 2027. Co rok, to volby! Letošní rok bude zvlášť náročný. Občané, kterým není lhostejné veřejné dění, se musí v roce 2018 vydat k urnám dokonce hned čtyřikrát. Lednovou volbu prezidenta již máme za sebou, v říjnu nás čekají dvě kola voleb do Senátu ČR, přičemž to první z nich bude spojeno s důležitými volbami komunálními.

  Svobodné volby jsou základním předpokladem pro demokratický způsob vytváření státních orgánů. Jejich prostřednictvím přenáší lid svou svrchovanost  na zastupitelské sbory, legitimuje je k výkonu ústavně zakotvených  pravomocí. To se týká i komunální úrovně – také v obcích, tedy v územně samosprávných celcích, musí být naplněna zásada obsažená v  Listině základních práv a svobod: „Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.“

  Myslíme si, že komunální volby v  letošním roce budou pro budoucnost Hrabové klíčové. Řadu let se v Hrabové mluví o nevyhovujícím stavu mateřské školky (realizace nové dosud nezačala), palčivá je pro občany otázka parkování a množství zeleně na Šídlovci, stále nám chybí společné kulturní prostory pro pořádání akcí, sportovní hala, evergreenem je chybějící kanalizace v jižní části obce etc. Nevyhovující jsou prostory praktického lékaře patřící spíše do minulého století. Občané trpí předimenzovanou dopravou, zejména nákladními automobily, která je příčinou trvalého ohrožení dětí a seniorů při přecházení vozovky.

  V katastru naší obce se vysazují stovky stromů bez jakékoliv dlouhodobé koncepce (v rámci náhradní výsadby při rozšiřování průmyslové zóny), která by umožnila vytvoření oddechových zón pro obyvatele s cestičkami pro pěší a lavičkami a pískovišti. Jasná není ani budoucnost nádrží – hrabovských Pilíků, které se přímo nabízejí jako výjimečná odpočinková zóna. Problematická bude otázka financování rekonstrukcí velkého množství obecních bytů a nebytových prostor, zejména na Šídlovci.

  Za velmi potřebné považujeme důvěryhodné a necenzurované informování spoluobčanů nejen o činnosti jednotlivých zastupitelů, ale i o činnosti všech výborů a komisí. Za samozřejmost považujeme schválení skutečného data založení naší obce před 751 lety na podkladě historického vědeckého poznání, kterému se někteří občané - zřejmě z falešně prestižních důvodů a nedostatku odborného vzdělání - brání. Nelíbí se nám, když někteří aktivní spoluobčané jsou opakovaně napadáni a dehonestováni za svou dobrovolnou práci pro obec.

  V naší obci rok od roku roste počet obyvatel. Pokud však chceme, aby Hrabová nebyla v blízké budoucnosti pouhou noclehárnou, ale především domovem se vším, co k tomu patří, včetně zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity příslušníků všech generací, bude nezbytné, aby nově zvolení zastupitelé obce přešli konečně od slov k činům. Za poslední tři volební období nebyla obcí realizována jediná významná stavba nebo investice (?!). Pro nápravu bude třeba hledat alternativu – nové zastupitele s aktivním zájmem o budoucnost Hrabové a s chutí nápady dotáhnout až k jejich realizaci.  Náš Klub přátel Hrabové má v úmyslu se na tomto hledání podílet.  

 

Za Klub přátel Hrabové

Mgr. Rostislav Gromnica, Ph.D.