Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Hrabová – zaslíbená lokalita pro nepřizpůsobivé?

Hrabová – zaslíbená lokalita pro nepřizpůsobivé?

  Nedávno byla zveřejněna informace, že obec prostřednictvím rady poslala odvolání proti stavbě tří bytových domů v zatáčce naproti sklenářství, z důvodu nesplnění podmínek (výška budov, málo parkovacích míst, není odbočovací pruh z Paskovské, atd.) a tím by byl narušen venkovský charakter Hrabové. Vesnický ráz Hrabové naruší prakticky každá stavba bytových domů, ale proti tomu se měla obec ohradit již v minulých letech, kdy se plocha v roce 2011 změnila z kategorie ochranná zeleň na stavební plochu pro bytové domy.  Obec se pravděpodobně  neohradila, takže tento soukromý pozemek koupil developer a bude se stavět. Pan radní Orkáč však znenadání prozřel a pokládá odvolání za chybu, i když se na odvolání podílel jako člen rady. Spojil se totiž s investorem (zřejmě ne jako radní, ale jako soukromá osoba) a ten mu „vysvětlil“, že pokud obec odvolání stáhne, o to rychleji a levněji budou domy postaveny a investor bude tak hodný, že tam bude pro hrabovské seniory 20 bytů rezervovat. Pokud bude dům skutečně bezbariérový, tak možná bude zájem některých občanů, kteří se stali invalidními a dosud bydlí na Šídlovci v domě bez výtahu a bariérovém. I když kvalita a cena v bytech na Šídlovci a v bytech  nově vzniklých, je nesrovnatelná. Cena za m2 tam bude trojnásobná, než v bytech na Šídlovci, takže nevím, který senior se bude stěhovat z třípokojového bytu v klidném prostředí do garsonky 27 m2 za cenu, kterou platil v třípokojovém a navíc u dvou rušných cest - Místecké a Paskovské. Takže se spíše může stát, že se tyto domy naplní obyvateli ze zrušených ubytoven, kteří využijí sociálních příspěvků na bydlení, které jim pan radní výhodně nabízí. Zřejmě nemá obavy z přistěhování problémových obyvatel bez jakéhokoli vztahu k Hrabové.

   Je velmi podivné, že  pan radní Orkáč soukromě takto vyjednává s investory, bez ohledu na názor ostatních radních, resp. proti jejich rozhodnutí a za jejich zády. Jako člen rady má na starosti kulturu. Vyjednávat na vlastní pěst s developery patří do kultury, kterou má v radě přidělenou? Co na to ostatní radní a zastupitelé? Ale to vlastně není poprvé, je to taková jeho specialita.

   Jak si pan radní představuje úctu a respekt k seniorům předvedl svým vulgárním dopisem zasloužilému seniorovi panu VS. Jak si představuje návrat k „venkovskému rázu“ Hrabové (2 body z jeho volebního programu) nám představuje svou soukromou iniciativou nyní.

   Od voleb pan radní vrší jednu chybu za druhou, opakovaně překračuje své  kompetence, nedodržuje usnesení rady, které je členem. Jak dlouho ještě?

 

Mirek a Marcela Poláčkovi