Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Komentáře Auta chtějí stát, děti si hrát

Auta chtějí stát, děti si hrát

                   Mgr. Jiří Slepička

  Problém parkovacích míst na sídlišti Šídlovec je letitý. Automobilů je stále více a vzhledem k tomu, že občané mají v rodinách i více vozů, požadavky na parkování stoupají. Mnoho už bylo uděláno, přibylo např. parkoviště za domem Šrobárova 22 nebo u restaurace „Zvonírna“. V současnosti existují dvě názorové skupiny občanů. Jedna požaduje stavbu dalších parkovacích míst nejlépe tak, aby na svá auta z oken bytů i viděli. Druhá poukazuje na výjimečnost Šídlovce jako zelené oázy a požaduje zachování zeleně a její údržbu.

  Jak už to bývá, pravda je někde uprostřed. Téměř všechny politické a strany a hnutí kandidující v letošních volbách chtějí problematiku řešit. Aktuální se jeví zejména rekonstrukce ulice Viktora Huga. Obě studie zpracované pro náš městský obvod jsou k dispozici na webových stránkách obce, viz https://www.ostrava-hrabova.cz/aktualita/studie-dopravniho-reseni-ulice-v-huga. Obě počítají se zjednosměrněním ulice, což se mi jako obyvateli Šídlovce nelíbí. Znamenalo by to totiž zvýšené dopravní zatížení ul. Šrobárovy a U Kotelny. Osobně bych dal přednost stavbě parkovacích míst na ul. Viktora Huga jen po jedné straně, a to po celé délce, se zúžením chodníků a obousměrným provozem. Parkovacích míst by bylo možná méně, ale určitě by se zlepšila průjezdnost ulice a tím i bezpečnost účastníků silničního provozu.

  Další parkovací místa na Šídlovci by se měla stavět vždy po konzultaci s občany konkrétních domů, abychom se vyhnuli zbytečným sporům. Zelených ploch je zvláště v oblasti nového Šídlovce ještě mnoho a jejich zachování či zastavění je pro občany důležité. Je třeba postupovat uvážlivě, jednou postavené parkoviště už nikdo nezruší. Dětí je na Šídlovci stále dost a i ostatní občané o zeleň stojí.

  Na závěr podotýkám, že na Šídlovci dlouhodobě bydlím a problematikou se zabývám při diskusích s občany.

 

Mgr. Jiří Slepička

autor je členem Klubu přátel Hrabové

kandiduje jako č. 4 na kandidátce STAN-KPH do Zastupitelstva městského obvodu Hrabová