Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová K politice Volby do Evropského parlamentu – zamyšlení v roce tří významných výročí

Volby do Evropského parlamentu – zamyšlení v roce tří významných výročí

    V letošním jubilejním roce uplyne 40 let od prvních voleb do Evropského parlamentu. V roce 1979 se konaly ještě bez nás, pouze v západní Evropě, která se vydala novátorskou společnou cestou a my se snažili nějak přežít období komunistické normalizace. Zároveň je letos další významné výročí – 30 let od pádu komunismu ve střední a východní Evropě a návrat demokracie a svobody do těchto zemí. Třetí významné výročí tento proces završuje – 15 let od našeho vstupu do Evropské unie.

    Češi nesporně vzpomínaných 30 let v demokracii nezaháleli. Ještě nikdy v dějinách svého státu nežili tak dlouho svobodně, v bezpečí díky ochraně ze strany NATO, v hospodářské prosperitě a s nejmenší nezaměstnaností. Navíc jsme byli čistými příjemci cca 750 miliard dotací ze strany EU, které směřovaly především do naší infrastruktury, průmyslu, zemědělství, ochrany životního prostředí, rozvoje vědy, školství, obnovy a výstavby komunikací a obnovy památek. Kdybychom uměli s dotacemi lépe hospodařit a částečně je nezneužili k obohacení některých hochštaplerů a podvodníků, mohli jsme na tom být ještě lépe. Co je ale jednoznačným a nezpochybnitelným přínosem EU je fakt, že 80 % našeho exportu jde bez celních překážek do členských zemí EU. Máme politicky korektní a přátelské vztahy s 27 členskými státy, se všemi našimi sousedy a vzájemné vztahy středoevropanů přestaly trpět nacionalismem a předsudky. Svoboda, bezpečnost a prosperita Evropy je jednoznačným přínosem a argumentem pro setrvání ve strukturách EU.

    Nic není bez mráčku. Postupně se vyprofilovaly tři hrozby ze tří světových stran, jejichž důležitost není vnímána každým stejně naléhavě.

Z jihu nás ohrožuje migrační tlak cizích civilizací z Asie a Afriky, vyvolaný místními válečnými konflikty a neuvěřitelnou bídou a strádáním tamních obyvatel. Kdosi jim kdysi poradil - zvedněte se a běžte do Evropy, kde vás čeká bezpracný ráj na zemi a bezpečí. Převáděčské mafie si mnou ruce nad miliónovými zisky. Výrazně komplikujícím faktorem migrace je existence nesmiřitelně nepřátelského proudu v rámci migrující masy - islamismu, (džihádizmus). Jeho příslušníci náš způsob života nenávidí, chtějí nás zlikvidovat a naši demokracii nahradit středověkým právem Šaría. EU se zatím neumí domluvit a bránit se uzavřením Schengenské hranice společným koordinovaným postupem.

Z východu k nám na západ expanduje imperialistické agresivní Rusko. Čím více civilizačně a ekonomicky zaostává za západním světem, tím větší míru agresivity vykazuje. Neuznává osobní svobodu a hodnotu jednotlivce, ani jeho práva. Jako jediné ze současných velmocí se vojenskou agresí nebo anexí zmocňuje dalších a dalších území svých vojensky slabších sousedů pomocí zelených mužiků v uniformách pod vedením důstojníků s největšími čepicemi na světě. Proti západnímu světu vede Rusko společně s Čínou nový druh nepřátelské činnosti – hybridní válku. Pomocí vládou podporovaných trollích farem šíří masivní nepřátelskou propagandu a dezinformace internetem prakticky ve všech zemích EU a NATO, vč. USA. 43 vojensky napadených zemí za 95 let ze strany SSSR a později Ruska hovoří za vše. Rusové respektují pouze vojenskou sílu a slušnost pokládají za slabost.

Ze západu také přichází nebezpečí. Je to podivná pokřivená politická korektnost, kterou nám přinášejí levicoví liberálové společně s novou levicí. Jedou na vlně přepjatého ekologizmu, genderismu a dalších vyšších principů, které nám s pocitem civilizační nadřazenosti předkládají jeho protagonisté. Situace vede do absurdností, kdy přestáváme diskutovat o základních společenských a politických problémech a tématech. Nahrazujeme je snahami o změnu legislativy ve prospěch různých ekologizmů (snaha o likvidaci spalovacích motorů a jejich kompletní nesmyslné nahrazení elektromobilitou do r. 2030, likvidace jaderných elektráren a jejich nereálné nahrazení alternativními zdroji aj.) genderizmů a transgenderizmů (snahy o legalizaci 3. pohlaví (pohlaví X) a logicky i dalších pohlaví, kterých už registrují moderní sexuologové přes 30, každé samozřejmě s plným právem na vlastní označení, vlastní WC, s právem sňatků pro všechny a adopce kohokoliv kýmkoli etc. Prostě potlačení rodiny jako základního stavebního prvku moderního státu. Ruku v ruce s tím přichází ze zámoří vlna další nesnesitelné korektnosti ve smyslu odstraňování historických soch a památníků (byli to přece ve své době rasisté a otrokáři – např. konfederační generál Lee), snaha o zákazy nebo alespoň přepisování děl klasické literatury (Mark Twain, 1835 – 1910, používal v románech slovo „negr“), filmu, výtvarného umění, které nesplňují současné požadavky generové a rasové korektnosti současných aktivistů, hnutí MeeToo atd.

   Evropané (Čechy nevyjímaje) tyto tři základní hrozby vnímají s různou intenzitou a naléhavostí, mj. v souvislosti s historickou zkušeností svého národa (kolonialismus, fašismus, komunismus), ale lze zobecnit, že všechny ohrožují naši demokracii.

S těmito třemi hrozbami půjdeme k volbám. Jak se s nimi vypořádáme? Máte pocit, že je jednotliví kandidáti vnímají, respektují a přinášejí návrhy na jejich eliminaci ve svých volebních programech? Já tento pocit nesdílím a nejsem sám. Za uplynulých 40 let v EU stále vládne koalice křesťanských, sociálních a liberálních demokratů. To je na demokracii strašně dlouho a zdá se, že zmíněné hrozby neumí ani pojmenovat a přiznat si je, natož hledat a přinášet přijatelná řešení. Nejsilnější frakce – Evropská lidová strana – zřejmě oslabí. Socialisté a sociální demokraté oslabí patrně ještě více. Opustili své tradiční dělnické voliče a usilují o městské levicové liberály. Ti ale naopak preferují piráty a zelené. Liberální Macronovi demokraté zase dostali doma na zadek od žlutých vest hned po prvním náznaku snahy Macrona o potřebné reformy a úspory ve Francii. Posílí nepochybně euroskeptici, zvláště po nepovedeném brexitu. Británie jde do eurovoleb v prostředí domácí politické krize.

Kartel lidovci – socialisté - liberálové zůstane zřejmě i po volbách ještě u moci, ovšem oslabí. Jejich političtí lídři nenabízejí žádnou viditelnou změnu v politice vůči našim třem hrozbám. Nejsou schopni ani ochotni diskutovat o reformách, natož je realizovat. Tím opakovaně zklamou veřejnost, které dojde trpělivost a další eurovolby v roce 2024 mohou vyhrát euroskeptici se všemi důsledky pro další existenci EU. Vidíte někdo mladé státníky, kteří by dokázali nutné reformy EU navrhnout, obhájit a realizovat? Kde jsou rovnocenní nástupci Reagana, Thatcherové, Mitterranda, Kohla? Myslíte, že je Mayová, Corbyn, Macron, Salvini a odcházející Merckelová dokáží nahradit? Království za reformátora!

    U nás najdeme na kandídítkách několik desítek podivných sdružení, zájmových skupin, homo- a xenofobů, polovzdělaných nýmandů, neúspěšných kandidátů na jakýkoliv lukrativní post, dokonce recesistů a kriminálníků. Všichni slibují stejně - ochrání nás před zlým Bruselem, nekvalitními potravinami, uprchlíky. My přitom potřebujeme ochránit před jejich demagogií, blouzněním a touhou po europlatech. Jít k volbám je právo, ale hlavně občanská povinnost. Zmobilizujme své kritické myšlení a volme nejen srdcem, ale hlavně rozumem.

Květen 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.