Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová K politice Politické spektrum podle nepolitologa

Politické spektrum podle nepolitologa

Politické spektrum podle nepolitologa

    Zamyslel jsem se nad nepříliš přehledným a rozhádaným domácím politickým spektrem. Neplatí dříve jednoduché rozlišení na pravici a levici. Je zřetelná nedůvěra v klasické politické strany a příklon sympatií k různým protestním populistickým hnutím. Článek není seriózní politologická analýza, ale občanský názor amatéra, ve kterém se chtě - nechtě odráží politické preference autora.

  1. Liberální konzervativci: vyznávají tradiční hodnoty a společenské instituce, hlásí se ke kulturním kořenům a nezapomínají na individuální svobody. Vyznávají společnost s garantovanými občanskými svobodami, parlamentní demokracii a vládu práva vycházející ze tří základních pilířů státu (moc soudní, výkonná a zákonodárná). Společným základním momentem je soukromé vlastnictví, umožňující rozvoj a  integritu každé osobnosti a její individuální svobody. Jsou proevropští.
  2. Pravicoví liberálové (liberální demokraté): jejich společným jmenovatelem je vláda práva, prostředí svobody, zachování politické a názorové plurality a základní ochrana náboženských, kulturních a národnostních menšin. Nezdůrazňují důležitost sexuálních menšin a progresivistickou přestavbu celého světa. V ekonomii se spokojí s minimem státních intervencí, žádají nízké daně, které povzbuzují podnikání. Občanský princip nadřazují nad národovectvím, jsou proevropští.
  3. Konzervativci: vyznávají tradiční autority, instituce, křesťanské hodnoty a stavovská práva. Základem všeho je soukromý majetek a péče o něj. Bojují proti potratům, homosexuálním sňatkům a adopcím, legalizaci drog. Preferují národní státy, mají odpor k nadnárodním institucím. Většinově jsou protiekologičtí, protiunijní a spíše proruští. Respektují staré tradice, kritizují nestřídmost a ukvapenost v politickém i společenském životě. Cílem společnosti podle konzervativců je dosažení kontinuity a stability společnosti. Nesnáší sociální inženýrství pod hlavičkou pokroku.
  4. Populistická pravice a fašisté: příčinou všeho zla je migrace a korupce. Národ dále ohrožuje liberalismus, multikulti, cizáci (Merkelové, Soros) a samozřejmě Kalousek. Současná katastrofální situace již nelze řešit demokratickými prostředky, ale musí přijít silný vůdce, který udělá pořádek. Pokud se vám nelíbí politická pluralita, parlamentní demokracie a svoboda médií, patříte k populistům premiéra Babiše. Pokud navíc si myslíte, že by bylo vhodné postavit a ozbrojit jednotky domobrany, zavřít hranice a opatřit je plotem z ostnatého drátu, vítejte mezi fašisty. Ti čeští jsou navíc rusofilní (?!), tedy proti NATO a EU. Vládnout chtějí  referendy.
  5. Komunisté a nacisté, totalitáři: fanatičtí sovětští stalinisté a nacisté patří do jedné skupiny, která neuznává žádnou lidskou svobodu. Budoucnost ukazují jako beztřídní společnost s centrálním  rozdělováním všeho a všem podle „zásluh“ pod nadvládou jedné rasy, národa, ev. militantního náboženství (totalitní teokracie - islamisté). Evropa zažila různé totality, ale má někdy krátkou paměť. Bez výjimky to byla vždy hrůza. Vyznavači patří na uzavřená oddělení psychiatrických ústavů se zvýšenou ostrahou.
  6. Extrémní levice a „západní (salónní) komunisté“: společným nepřítelem je tradiční rodina, církve, kapitalismus, podnikání, umělci, nadnárodní monopoly, které je potřeba okamžitě připravit o jejich moc, vliv a peníze. Příznivci extrémní levice se v tom shodují se západními komunisty. Od stalinských komunistů se salónní liší odsuzováním gulagů, politických procesů a poprav, okupace 1968. Jsou protiunijní, nesnáší NATO. Vyjadřují podporu ruským zájmům, mají pochopení pro anexi Krymu a expanzi na území ruských sousedů, bagatelizují komunistické zločiny. Spolupracují vášnivě s  ruskými trolly při šíření hoaxů a dezinformací v hybridní válce se západním světem. Nepřekáží jim, že v Rusku nevládne socialismus, ale imperialistický agresivní velkokapitalismus, potlačující lidská práva. Jsme přece všichni bratři Slované!
  7. Socialisté (starší verze sociálních demokratů): Sociální stát se má starat o všechny občany a má směřovat k majetkové rovnosti. Cestu vidí ve vysokém zdanění všech ekonomicky zdatnějších. Základem politiky je rozdávání voličům státních podpor, nehledě na výši schodku státního rozpočtu. Okamžitou spotřebu preferují před zadlužením vlastních potomků. Sociální zabezpečení a jistoty chudých lidí chtějí na úkor bohatství celé společnosti – čímž paradoxně zhorší perspektivu nejchudších. Dříve snili o společném vlastnictví firem, zemědělských farem a směřovali k družstvům pracujících. Úspěchy liberální ekonomiky v západním světě jim tyto nereálné vize rozmetaly. Jsou prokremelští a spíše proti NATO.
  8. Levicoví liberálové (progresivní levice): volnomyšlenkáři pohrdající tradičními hodnotami a církvemi. Líbí se jim státní zásahy do ekonomiky. Jejich spojenci jsou především příslušníci Nové levice (ekologisté, feministé). Věří v  nadnárodní uspořádání světa, chtějí sjednocenou unifikovanou Evropu řízenou sociálními inženýry. Typickým znakem posledních let je radikální genderová doktrína. Je to ideologie části západní inteligence, která v ochraně menšin nadřazuje sexuální menšiny s vlastním pocitem morální a civilizační nadřazenosti. Výsledkem jsou kampaně Me Too apod., které jim odkloní část veřejnosti k populistům.

   K politickému spektru patří i protestní a zájmové hnutí (zednáři, sekty, anarchisté apod). Třešničkou na dortu jsou exhibující jedinci – sociopaté s přerostlým egem  a nedostatkem etiky - opakovaně neúspěšní účastníci mnoha voleb na jakýkoliv politický post. Bizarní paleta názorů, přesvědčení a doktrín. Žijeme v  postfaktické době, každá historická skutečnost je relativizována. Máme přebytek informací díky internetovým sítím, ve kterých se ale velká část populace neumí orientovat a vytřídit relevantní informace od dezinformací, hoaxů a reklam. Ztrácí se kritické myšlení, věříme manipulátorům a populistům, kteří snížené odolnosti společnosti mistrně využívají (ANO, SPD). Navzdory kontinuálnímu růstu životní úrovně, extrémně malému počtu skutečně chudých obyvatel a minimální nezaměstnanosti, patříme mezi nespokojence a kverulanty EU. K vlastní škodě.

Únor 2019

MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

zastupitel MOb Hrabová