Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová K politice Hrabová rok po volbách

Hrabová rok po volbách

Hrabová rok po volbách

Klub přátel Hrabové (KPH) je poprvé v komunální politice. Nabízíme voličům alternativu a novou dynamiku. Zveřejnili jsme životopisy našich kandidátů, volební program jsme postavili z námětů a připomínek voličů. Komunální politika v Hrabové je vybudována na síti vztahů, služeb a laskavostí, které vznikly během let napříč politickým spektrem. Není zde ve zvyku komunikovat otevřeně s voličem, ani zpovídat se mu z výsledků politické práce.

 Před volbami jsme s voliči se synem nesměli komunikovat na obecním FB (?!). Web byl oficiálně obecní, ale de facto patřil panu R. Orkáčovi, který rozhodoval, kdo může a nemůže publikovat a vedl tam svou vlastní předvolební kampaň. Tehdejší mediální komise a rada, ke kterým jsme se měsíce marně obraceli se žádostmi o nápravu, nečinně přihlížely. Cenzura KPH byla příčinou založení vlastní FB skupiny, která roste a má již přes 300 členů.

  Ve volbách jsme dostali 1746 hlasů (8,86%). Jako nováčci jsme porazili i některé tradiční silné strany (ČSSD, KDU, KSČM) a SPD a obsadili 4. z celkově 8 míst. Ve vedení MOb pro nás ale nebylo místo. Chtěli jsme tedy pracovat jako konstruktivní opozice. Absolvoval jsem na toto téma několik jednání, žádal o místa v komisích a vytvoření potřebné komise pro školství a zdravotnictví. Nesouhlasil s námi tandem Hrabovanů s místostarostkou, jejichž hnutí mají většinu v radě. Do komisí pustí jen své kamarády, nehledě na odbornost a pracovitost. O ruční přepis obecní kroniky se od voleb nikdo nestará, paní místostarostka na jednání zastupitelstva netušila, kdy byl pořízen poslední záznam a nevysvětlila, proč hlasovala proti prodloužení mandátu letopisecké komise.

  Po volbách starosta ustavení nové koalice uspěchal. ODS s pěti mandáty přenechala přes suverénní vítězství ve volbách iniciativu koaličním hnutím, kterým velkoryse darovala (?!) většinu v radě. Zvláště Hrabované zneužívají této situace, nerespektují dělbu práce a zodpovědnosti podle příkazů starosty. Nebylo zabráněno stavbě hlučné drtičky. Na Šídlovci se postaví tři pětipodlažní výškové domy s dostatečně nezajištěnou infastrukturou přes nesouhlas většiny obyvatel sídliště.  Radní, který má v gesci digitalizaci obce, vyjednává bez pověření a samozřejmě neúspěšně s developerem. Proč s ním nejednal pověřený radní pro výstavbu nebo starosta je místní záhadou. Digitalizace se ovšem také nekoná. OVAK nesouhlasí s uložením chráničky digitálních kabelů vedle vodovodního potrubí při jeho rekonstrukci. Slibně nastartované projekty školky a kulturního domu po výměně starostů v půlce minulého volebního období se zadrhly a neustále se odkládají. Zpožďuje se potřebná rekonstrukce školní družiny - díky chybnému zadání projektu si stavební firma řekla o absurdní peníze. Navíc nespokojení rodiče podepisují petici v souvislosti s personální situací v družině. Nepohnula se dostavba kanalizace v jižní a střední části Hrabové se všemi negativními důsledky pro místní ekologii z trativodů. Pilíky jsou nadále zanedbané a bez konkrétní perspektivy. Nevěřícně jsme sledovali, jak radní za Hrabovany vyhrožoval veřejně starostovi, vyhlásil boj úředníkům obce, poslal jim stovky nesmyslných a výhružných mailů, vede soudní spor ohledně údajného plagiátorství našeho člena. Zahlazováním „přešlapů radního“ (termín tajemníka) se vyčerpává energie koaličních partnerů. Starosty se nikdo z koalice veřejně nezastal (?!). Podle našeho názoru slabinou koalice jsou oba menší partneři, zejména Hrabované. Jejich faktický lídr stojí za většinou politikaření a excesů v komunální politice. Devalvuje nesporný přínos a hlavně potenciál ODS, kterou odstavil při rozhodování v radě na vedlejší kolej.

  Pochvalu zaslouží funkční bytová komise a její spolupráce s radním panem Dolejškou, který přenáší její podněty do rady a měl by být zárukou nastolení pořádku v hospodaření a údržbě bytového fondu. Zodpovědně pracují finanční a kontrolní výbory.

  Mé návrhy zastupitele (např. pojmenovávat nové ulice po zasloužilých místních občanech, urychlit revitalizaci hřbitova a pomníku padlých, zřídit chybějících 100 metrů chodníku u Prodloužené Mostní, okamžitý nákup 2 - 3 levných krytých zastávek MHD (Kostelík aj.), návrh na bezúdržbovou úpravu kruhových objezdů pracovní četou, urgence výstavby přechodu pro chodce u Bety, instalaci kamerového systému nebo fotopastí u kontejnerů, obnovu letopisecké komise s neprodleným doplněním elektronických i ručních zápisů do kroniky (chybí ruční přepisy od r. 2013!), zřízení školské a zdravotní komise, vyšetření bezpečnostního incidentu ohledně e-mailové pošty obce a pověření spolehlivější osoby k její správě, veřejnou kontrolu a obhajobu výsledků práce jednotlivých radních na svěřených úsecích, přidělených jim starostou, aj.) zůstávají většinou u ledu.

  Dávno uplynulo požadovaných 100 dnů klidu a hájení po volbách. Menší koaliční partneři brání KPH v konstruktivní práci ve strukturách MOb. Nezbývá nám, než být opoziční platformou, tj. kontrolovat, konfrontovat a volat k zodpovědnosti politiky za jejich špatná rozhodnutí a pasivitu. Budeme vás nadále informovat seriózně, ironicky a padni komu padni o věcech (ne)veřejných. A samozřejmě plnit sliby voličům, na které stačíme vlastními silami (obnova místních tradic, pořádání Dětského dne, Betlémů, spolupráce s farmou Duběnka aj).

Září 2019

Rostislav Gromnica

 předseda KPH a zastupitel MOb Ostrava - Hrabová