Hlavní stránka Hrabová Ostrava-Hrabová Hobby Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové

Občanský spolek MUDr. Marcely Poláčkové

     Občanský spolek (dále jen OS) byl založen v roce 2009, jako sdružení zabývající se dvěma hlavními činnostmi - divadlo a pohybové aktivity. Jako první divadelní představení soubor uvedl muzikál Aladinova lampa a krásná Aiša. Šlo o náročný projekt s videoprojekcí, čítající 20 tanečnic a herců, který prezentovali na mnoha scénách a vyprodali i Divadlo loutek.

     Z finančních a organizačních důvodů se pak členové zredukovali na divadlo pro děti - Divadlo tety Chechtalíny.  Role vedoucí divadla se ujala zakladatelka MUDr. Marcela Poláčková, která zastává rovněž funkci manažerky, autorky scénářů, choreografií, hudebních nahrávek, kulis, kostýmů, rekvizit, a to s velkou pomocí své sestry M. Kolínské. Technické zázemí zajišťuje Ing. Miroslav Poláček, který je také hercem, zvukařem, kulisákem a řidičem. Zbytek souboru tvoří externí herci a děti.

     Povolání zubní lékařky vedoucí divadla předurčilo hlavní směr divadla - pohádky se zdravotní a bezpečnostní tematikou. Do ordinace totiž přicházely i tzv. neošetřitelné děti  a formou vyprávění pohádek se dařilo získávat jejich důvěru. První scénáře tedy vznikaly přímo v ordinaci. Nyní divadlo jezdí za dětmi v celém MS kraji do škol, školek, divadel, nejen s pohádkami. Pravidelně pořádá OS v Hrabové a celém MS kraji programy na dny dětí, karnevaly, Mikuláše. Často mají tyto akce charitativní charakter jako třeba v roce 2016 velmi úspěšný Den dětí na hřišti TJ Hrabová nebo pohádka Jak pejsek s kočičkou myli podlahu, kdy celý výtěžek byl věnován hendikepovanému chlapci z Hrabové, či program na Den dětí pro Dětský domov v Hrabové. Děti se v pohádkách nejen pobaví, ale i poučí o zdravém životním stylu, výživě, hygieně, atd., stávají se součástí děje a krásně si s herci zaskotačí. Divadlo hraje i pohádky s trochu jinou tematikou jako je třeba vánoční pohádka O hvězdě Betlémské, která byla uvedena také v našem dřevěném kostelíku sv. Kateřiny.

    Jako každé ochotnické divadlo se potýká s finančními problémy, proto herci velmi oceňují sponzorství obce Hrabová,  které umožnilo doplnit  finančně náročnou audiotechniku.

     Provoz ochotnického divadla není náročný jen finančně, ale i časově. Divadlu musí celý soubor věnovat všechen svůj volný čas, na představení si herci vyberou většinu dovolené, děti musí být uvolněny ze školy, je třeba součinnost rodičů. O prázdninách pak všichni tvoří kulisy, kostýmy, rekvizity. Jinak, než celým srdcem se tato činnost dělat nedá.

     Další aktivitou OS je provoz tanečního a pohybového studia Mata Hari, které sídlí na Šídlovci v budově KS. Zde se střídají všechny věkové skupiny 3 dny v týdnu od malých i větších dětí, přes ženy různého věku až po seniorky. Cílem je nastartovat kladný vztah k pohybu u dětí, zlepšit kondici a zdraví dospělých, rehabilitovat různé zdravotní problémy, včetně bolesti zad nebo problémů s otěhotněním. K tomu také napomáhá výuka různých relaxačních technik. Taneční sálek je také využíván k divadelním zkouškám. Tanečnice pak svým vystoupením dělají radost na různých kulturních akcích - dnech dětí, seniorů, plesech, atp., vystupovaly např. i na Hasičském plese SDH Hrabová, soubor byl součástí programu Hravá Hrabová v roce 2017 a v  letošním roce účinkoval v programu Talent Hrabová a byl oceněn diplomem KPH. Největším úspěchem malých Mataharek jsou vítězné poháry v taneční soutěži Paforta v DK Akord, děvčata vyhrála i taneční soutěž pořádanou místní ZŠ. Lektorka Marcela Poláčková také docházela vyučovat i děti do Dětského domova v Hrabové  a individuálně se věnovala divadelní průpravě jedné talentované holčičce z tohoto zařízení, která se pak stala hvězdou představení. V minulém roce divadlo odehrálo poučnou pohádku  O zdravých zoubkách v naší ZŠ Hrabová. Tento projekt zdravotní pojišťovny shledaly tak zdařilým, že byl zvolen jako edukační program pro děti v celém MS kraji. Letos herci dětem z naší MŠ zahráli pohádku O chytré koblížce a velké řepě, ve které se zaměřili na bezpečnost a zdravou výživu. Na začátku jara uspořádal tento spolek pro hrabovské děti zdařilou akci Pohádkový les s velkou účastí dětí a jejich rodičů. S touto akcí pomohli i členové kulturní komise.

     OS MUDr. Marcely Poláčkové má tedy široký záběr, letos v Hrabové ještě chystá tradičního Mikuláše a poprvé v historii Hrabové - Živý betlém. Na příští rok je v plánu uspořádat Masopust, který se snad v dávné minulosti v Hrabové také konal. Spolek má v úmyslu obnovit i další krásné tradice, jako je třeba Vítání jara a vynášení Moreny, stavění májky, oslavy první písemné zmínky o Hrabové v listopadu a další podobné akce. K některým se spolek chystá využít našeho nově vzniklého parku Hrabovjanka nebo stávající farmy Duběnka v Hrabové.

    Členové spolku jsou samozřejmě i milovníci zvířat a přírody, zabývají se tedy osvětou v rámci ochrany zvířat, jsou zapojeni do kastračního programu koček a sami se doma starají  o 12 kusů zachráněných zvířat.

     Manželé Poláčkovi se rovněž aktivně angažují v komunální politice obce. Jsou zakládajícími členy Klubu přátel Hrabové (KPH), kandidují v podzimních komunálních volbách 2018 na předních místech společné kandidátky se Starosty a nezávislými (STAN).

     K nácvikům na divadelní a taneční představením by manželé Poláčkovi uvítali mít k dispozici větší prostory a nezbytnou místnost na uskladnění kulis a kostýmů. Nejvíce ze všeho se samozřejmě těší na nový kulturní stánek v Hrabové, který má obec v investičním plánu a figuruje i ve volebním programu STAN – KPH v komunálních volbách 2018.

     Klub přátel Hrabové přeje svým váženým členům a milým kamarádům hodně zdraví, sil, entuziasmu a inspirace do jejich neocenitelné veřejné práce ve prospěch občanů Hrabové.

 

                                                                                               MUDr. Rostislav Gromnica, Ph.D.

                                                                                                            předseda KPH

 


Fotoalbum