Hlavní stránka Hošťálkovice Volební program

Volební program

Volební program 2014

seminkoNáš program je velmi jednoduchý a prostý: aktivní, odpovědný, šetrný, transparentní a střídmý. Naším motem je: „Hošťálkovice v pohybu, kvalitní místo pro život.“ Protože tam, kde je pohyb, aktivita, tam je i život!

OBČAN A RADNICE – „nový styl řízení obvodu“:

 • jasné a průhledné rozhodování, zrychlit rozhodovací procesy
 • přesně vymezené kompetence, zodpovědnost za danou pravomoc
 • zjednodušovat funkčnost a akceschopnost úřadu minimalizováním byrokracie
 • „otevřít“ samosprávu občanům – více je zapojovat do aktivního dění v obci (např. uplatněním principumístního referenda)
 • budeme se snažit zajistit plnou informovanost všem občanům, i těm, kteří nemají HTV nebo internet, a proto navrhujeme vydávat např. „hošťálkovický informátor“ či oběžník nebo jak ho nazveme, který by chodil dle potřeby 2x ročně do schránek
 • dále chceme pořádat veřejné schůze starosty s občany (min. 1x ročně)
 • chceme se inspirovat mnohými obcemi v zemi (Vyššní Lhoty, Vestec, Plaveč, Lety, atd.), které zřídily pro zaregistrované občany zasílání informací (hlavně krizových) pomocí SMS na mobily občanů

KULTURA A SPORT – „Hošťálkovice v pohybu“:

 • nabídnout občanům aktivní formu života v obci (kulturně-společenské akce, sportovní aktivity, …)
 • podpora aktivit zájmových a neziskových organizací, sdružení, církve a jiných složek sloužícím našim občanům
 • zpřístupnit sportovní aktivity co nejširší skupině občanů, zvláště pak dětem a mládeži
 • jasná koncepce víceúčelového využití zrekonstruovaného kulturního domu
 • rozšíření a rekonstrukce sportovního areálu při TJ Sokol Hošťálkovice
 • vznik nových hřišť a odpočinkových zón, zvláště v horní části obce

ŠKOLSTVÍ – „vzdělanost občanů je pro obec totéž, co zdraví pro tělo“:

 • podpora školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže
 • vybudování školního hřiště (již ve spolupráci s ředitelem školy Mgr. Šinkem aktivně řešíme)
 • postupně dorekonstruovat školu, mateřskou školu, jídelnu a družinu
 • zabezpečení dostupnosti základního vzdělání dětem všech občanů (nadaným dětem, handicapovaným, umožnit domácí vzdělávání ať už ze zdravotních či náboženských důvodů)

HOSPODAŘENÍ – „reálnost, střídmost, šetrnost“:

 • financování výlučně projektů potřebných, perspektivních a kvalitně připravených
 • vyrovnaný rozpočet bez zbytečného zadlužování
 • investovat do veřejných služeb
 • zapojení místních firem, živnostníků a řemeslníků do realizací projektů městského obvodu Hošťálkovice
 • v rámci investic požadovat danou kvalitu

BEZPEČNÉ SOUSEDSTVÍ – „Hošťálkovice místo pro kvalitní život“:

 • preventivní programy na všech úrovních
 • pravidelnou, nejlépe však stálou přítomnost městské policie v obvodě
 • důsledná spolupráce úřadu s policií při řešení různých deliktů
 • zkvalitnit a popř. i rozšířit kamerový systém
 • realizace napojení Hošťálkovic na Severní spoj a důsledné dodržování přijatých opatření (odklon dopravy mimo obvod)
 • dobudování parkovacích míst
 • aktivní přístup Technických služeb k zajištění čistoty a pořádku v obvodu

HC KORA pro HOŠŤÁLKOVICE