Hlavní stránka Hošťálkovice Kandidátka

Kandidátka

Kandidátní listina volebního uskupení

OBČANÉ pro HOŠŤÁLKOVICE:

Přípravu voleb jsme nenechali na poslední chvíli a pečlivě jsme vybírali kandidáty do zastupitelstva našeho městského obvodu. Svědectvím budiž nižší věkový průměr 37 let, více jak polovina žen na kandidátce a téměř všichni vysokoškolsky vzdělaní kandidáti.

V porovnání s ostatními konkurenčními stranami kandidujících v Hošťálkovicích máme jedni z nejvíce kandidátů s vysokoškolským vzděláním a nejmladší kandidátku, kde však máme vhodně skloubené mládí se zkušenostmi. Nuže, posuďte sami! ;-)

 

MGR. JIŘÍ JUREČEK

Rodilý hošťálkovičan a současný starosta.

Je ženatý, má jedno školkou a dvě školou povinné děti.  

Aktivní sportovec (do práce jezdí na koloběžce nebo na kole), absolvent základní hokejové školy, do dorostu hráč HC Vítkovice, po zdravotních problémech se stal hokejovým rozhodčím s licencí I. třídy (11 let rozhodoval I. ligu).

Mezitím vystudoval pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. 

Stál u zrodu hošťálkovického amatérského hokejového týmu. Od žáků, přes dorost až do mužů kapitán našeho fotbalového týmu TJ Sokol Hošťálkovice. Před zvolením starostou podnikal, kdy pracoval deset let v rodinné firmě v oblastí klimatizací. Ještě před tím učil dva roky na ZŠ a nyní se naplno věnuje starostování.  [smile]

Motto: „Jdeš-li po cestě bez překážek, jsi ve slepé uličce...“ 

BC. KAMILA MAZUROVÁ

Hošťálkovice jsou místem, kde žije má rodina již od nepaměti. Moc bych si přála, aby tomu tak bylo po mnoho dalších generací, a proto mi není lhostejné, jak to v Hošťálkovicích vypadá.

Jsem mámou dvou dětí, pracuji ve školství a jsem místostarostkou městské části Hošťálkovice.

Má rodina má čtyři generace, proto mám představu o přáních a problémech každé z nich. Snažím se zapojit do aktivit, které naše Hošťálkovice dělají krásným a bezpečným místem pro život. Chtěla bych, aby se lidem každého věku žilo v Hošťálkovicích dobře!

ING. DAVID SÝKORA, Ph.D.

Narozen ve Zlíně. Po ukončení studia na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava se profesně věnoval projekční činnosti a inspekci nemovitostí.
Profesní zkušenosti chci také uplatnit ve svém volném čase a tím přispět ke zlepšení kvality životního prostředí v naší obci. 
Jsem inovativní člověk, který má rád výzvy, rád se učí novým věcem a hledá možnosti zdokonalování zaběhlých činností. Rád cestuji a takto sbírám inspiraci a nabírám životní energii pro pracovní i rodinný život.

BC. LUCIE PUDICHOVÁ

Poznávat Hošťálkovice a přispívat ke společenskému životu v obci mám možnost díky hasičům a místní televizi. V tomto duchu bych se ráda aktivněji podílela na pozitivním rozvoji Hošťálkovic ve všech směrech. V současné době pracuji jako státní zaměstnanec v sociální oblasti. Svůj volný čas ráda vyplním sportovní aktivitou nebo dobrou knížkou.

BC. LENKA BOSÁKOVÁ

Narodila jsem se v Ostravě. V Hošťálkovicích žiju 28 let. Posledních 25 let pracuji v bankovním sektoru.  Spolu s manželem jsme vychovali dceru Kláru, která také žije v Hošťálkovicích. Jsem členkou spolku, který organizuje volnočasové aktivity mládeže, v posledních 20ti letech pořádáme každoroční dětské tábory. K mým dalším zájmům patří: cestování, návštěvy rockových koncertů a hudebních festivalů, návštěvy divadelních představení, malování a útěky z únikových her....

ADAM KRATOCHVÍL

Po absolvování hlučínského gymnázia, nyní studuji Fakultu Sociálních Studií v Ostravě. Při studiu jsem založil spolek Ekvilibro z. s., kterým jsem předsedou, který se zabývá prevencí sociálně-patologických jevů spojených s inkluzí.

Od malička žiju v Hošťálkovicích a jsou pro mne srdcovou záležitostí. Aktivně se zapojuji do dění v Hošťálkovicích jako šéfredaktor místního zpravodaje. Vnímám za důležité podporovat činnost obecních složek a zlepšovat a udržovat komunikaci mezi městským úřadem a obyvateli obce.

MGR. ELIŠKA BEDNÁŘOVÁ

...

PAVLÍNA VOJTKOVÁ

...

BC. TOMÁŠ KOLAŘÍK