Hlavní stránka Dobrovice Program

Program

Náš domov

• prosazujeme odpovědné hospodaření s majetkem města, zaměříme se na jeho správu a údržbu
• pro Dobrovicko získáme evropské i národní dotace
• zajistíme více informací z města, místních částí i městského úřadu ve zpravodaji Nové Dobrovicko, nabídneme občanům možnost zasílat informace prostřednictvím SMS zpráv
• podporujeme co největší pokrytí regionu vysokorychlostním internetem, zajistíme pro občany bezplatné WiFi připojení k internetu ve veřejných budovách a na veřejných prostranstvích
• zajistíme změnu územního plánu podle požadavků a potřeb města i občanů
• zasadíme se o rozvoj místních částí města ve spolupráci s jejich zástupci, budeme podporovat výměnu informací a zkušeností mezi osadními výbory
• chceme realizovat připravený projekt opravy bývalé fary k využití pro vzdělávací a kulturní účely
• zajistíme opravy a rekonstrukci komunikací a chodníků
• usilujeme o výstavbu nových chodníků, zejména z Úherců do Dobrovice a v Libichově podél hlavní silnice

 

Zdravotní a sociální péče, bydlení

• usilujeme o rozšíření a zkvalitnění zdravotnických služeb
• zajistíme modernizaci a zateplení zdravotního střediska
• zabezpečíme možnost volby kvalitní pečovatelské služby pro stárnoucí a handicapované občany v domácí péči
• prosadíme, aby město Dobrovice finančně přispívalo všem poskytovatelům pečovatelských služeb, kteří se starají o naše občany
• podpoříme kulturní a vzdělávací aktivity pro seniory a zdravotně postižené
• předložíme návrh výhodnějších podmínek půjček pro občany na modernizaci jejich bydlení z Fondu rozvoje bydlení města

 

Životní prostředí

• budeme usilovat o snížení nepříznivých vlivů průmyslových podniků na životní prostředí ve městě a okolí
• budeme iniciovat vznik skupiny nezávislých odborníků jako poradního orgánu města k otázkám kvality životního prostředí
• provedeme revizi smlouvy se svozovou firmou za účelem zajištění pravidelného odvozu tříděného odpadu
• chceme větší počet, lepší dostupnost a vybavenost míst pro sběr tříděného odpadu, zejména v místních částech  
• chceme se podílet na návrhu dopravní koncepce v celém regionu Dobrovicka s cílem usměrnit a optimalizovat silniční dopravu
• usilujeme o nové přechody, semafory a jiné zpomalovací prvky ve městě i místních částech
• využijeme zdroje podzemních vod, veřejné studně a srážkovou vodu k napouštění vodních nádrží a zalévání veřejné zeleně
• chceme revitalizovat Švermovy sady, obnovovat a udržovat polní cesty
• budeme pokračovat v odkanalizování dalších místních částí, pomůžeme i s individuálním řešením

 

Školství, kultura a sport

• dokončíme dostavbu a modernizaci hlavní budovy základní školy
• zajistíme vhodné prostory a rozšíříme kapacitu školní družiny
• zasadíme se o provoz mateřské školy po celou dobu letních prázdnin
• provedeme rekonstrukci a modernizaci sokolovny a umožníme její užívání všem zájemcům
• zmodernizujeme místní koupaliště
• zajistíme pravidelnou údržbu a obnovu sportovišť a dětských hřišť ve městě i místních částech
• vybudujeme cyklostezku Libichov - Sýčina - Vinařice - Dobrovice, připravíme propojení dalších obcí
• všestranně podpoříme činnost místních zájmových organizací, sdružení, klubů a spolků