Hlavní stránka Dobrovice O nás

O nás

Záleží nám na našem městě a regionu. Chceme přispět k rozvoji Dobrovicka, chceme se podílet na rozhodování o obecních věcech a pracovat pro naše občany. Proto jsme se rozhodli kandidovat v letošních komunálních volbách do zastupitelstva města jako nezávislí kandidáti s podporou hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

V  minulých letech se s naším přispěním podařilo realizovat mnoho věcí z volebního programu hnutí STAN, např. pokračovat v modernizaci školy, vybavit a upravit zahradu mateřské školy, opravit a vybudovat další chodníky a komunikace, modernizovat a rozšířit sběrný dvůr, připravit projekt na využití fary, získat do vlastnictví sokolovnu a připravit projekt její modernizace, podpořit sportovní a kulturní aktivity občanů prostřednictvím zájmových organizací, klubů a spolků a mnohé další.

Chceme na tyto úspěchy a dobrou práci pro náš region navázat a pokračovat v realizaci připravených projektů i našich nových plánů.

Náš volební program pro další období obsahuje konkrétní, reálné a splnitelné cíle, které bychom byli schopni realizovat.

Naši kandidáti jsou lidé, kteří prokázali schopnosti ve svých profesích, většina z nich se podílí i na správě a chodu věcí veřejných v našem městě a místních částech.  Všichni jsou připraveni své schopnosti a zkušenosti uplatnit při práci pro rozvoj DOBROVICKA, NA KTERÉM NÁM ZÁLEŽÍ!

Představujeme Vám naše kandidáty:

 

 

 

 

1. Ing. Dana Kuchaříková, 56 let, středoškolská učitelka, Sýčina
kandidátka na starostku
„Problémy nejen vidět, ale řešit je.“

„Celý život působím na Mladoboleslavsku a Dobrovicku. Posledních šest let žiji trvale v Sýčině. Dlouhá léta se věnuji pedagogické činnosti, která byla vždy spojena s veřejným děním. Několik let jsem se podílela na práci kulturní a sportovní komise v Mladé Boleslavi.

Vystudovala jsem Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakultu potravinářské a biochemické technologie. Více než dvacet let pracuji jako středoškolská učitelka na Gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi. Mezi mé záliby patří hudba. Již 42 let jsem členkou Mladoboleslavského komorního orchestru, v posledních letech jsem jeho tiskovou mluvčí a statutárním zástupcem. Při těchto činnostech jsem získala zkušenosti v oblasti dotací, grantů a sponzorských darů nejen na regionální, ale i na celostátní úrovni.“
 

 

 

 2. Miloslav Antošek, 61 let, podnikatel, Úherce 
člen zastupitelstva města a osadního výboru Úherce
„Chci pokračovat v realizaci připravených projektů výsadby nové zeleně.“
 

 

 

 

 

 

3. Jan Kašpar, 58 let, správce  sběrného dvora, Bojetice
člen zastupitelstva města a osadního výboru Bojetice
„Budu prosazovat náš volební program, zejména ochranu životního prostředí a rozvoj místních částí.“
 

 

 

 

 

 

4. Ing. František Bartoš, 48 let, projektant, OSVČ, Dobrovice
člen komise pro územní plánování a rozvoj města
„Žiju tady celý život. Chci přispět k tomu, aby se tu žilo dobře.“
 

 

 

 

 

 

5. Ing. Petr Cihelník, 55 let, ekonom, Libichov
člen osadního výboru Libichov
„Jsem přesvědčen, že na zlepšení podmínek života ve svém bydlišti se může podílet každý dle svých možností a zájmu.“
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ludmila Buriánková, 55 let, účetní, Dobrovice
kronikářka města
„Jako dobrovická rodačka se zajímám o život a dění ve městě a okolí. I proto již od roku 2005 píši kroniku Dobrovice.“
 

 

 

 

 

 

7. Štěpán Klička, 39 let, programátor, Bojetice
velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dobrovice
„Není mi lhostejné, co se kolem mě děje a jako velitel hasičů se s tím snažím něco dělat.“
 

 

 

 

 

 

8. Bc. Vratislav Hlaváč, 49 let, technik Škoda Auto, Úherce 
„Čistá a kulturní obec.“
 

 

 

 

 


 

9. Jakub Mydlil, 25 let, jednatel společnosti, Dobrovice
„Chci prosazovat zájmy spoluobčanů a podílet se na rozvoji Dobrovicka.“
 

 

 

 

 

 

10. Ing. Petr Svoboda, 33 let, elektrotechnik - výzkumný pracovník, Libichov
„Mám rád, když věci fungují.“
 

 

 

  

11. Mgr. Veronika Bartošová:  46 let, odpovědná redaktorka a asistentka pedagoga, Dobrovice
„Dávám jen splnitelné sliby. Věřím, že tak se žije dobře.“
 

 

 

  

12. Martina Vencálková, 48 let, administrativní pracovnice, Chloumek
„Není mi jedno, jak budeme žít my, naše děti, děti našich dětí …“
 

 

 

  

13. Petr Novotný, DiS., 40 let, OSVČ, Dobrovice
„Za klidnou a čistou Dobrovici.“
 

 

 

 


 

 

14. Ing. Soňa Loudová, 30 let, referentka na Ministerstvu dopravy, Bojetice
„Chci prosadit změny, na které řadu let čekáme - obnovu a výstavbu chodníků a místních komunikací.“
 

 

 

 

 
 

15. Tomáš Buriánek, 23 let, technik ve výrobě, Dobrovice
vedoucí zájmového kroužku dětí a mládeže
„Děti jsou naše budoucnost a je důležité myslet i na jejich rozvoj.“