Hlavní stránka Bubovice Zdeněk Čeněk

Zdeněk Čeněk

"Jako zastupitel budu iniciovat změny na statku tak, aby sloužil lidem. Je to nejkrásnější budova v obci a je velká škoda, že chátrá. Statek disponuje velkými prostorami, které by mohly sloužit celé obci jako občanská vybavenost. Dal by se zde postavit například domov důchodců, školka, reprezentativní obecní úřad, obchod a mnoho dalšího. Mým cílem je získat tuto budovu do obecního majetku a připravit ji pro přestavbu."

Do Bubovic jsem se dostal na podzim 2002. Rok na to jsem si pořídil koně, které jsem ustájil v objektu bývalého statku. Postupně jsem koupil vlastní pozemky a tím se Bubovice staly mým domovem. Vytvořil jsem si zde zázemí, chovám zvířata a obdělávám další pronajaté pozemky.

Na Bubovicích se mi líbí jejich původ, architektura a poloha v členité krajině. Stačí udělat tři kroky a jsem v přírodě. Mým koníčkům se tady také líbí.

Jako zastupitel budu iniciovat změny na statku tak, aby sloužil lidem. Je to nejkrásnější budova v obci a je velká škoda, že chátrá. Statek disponuje velkými prostorami, které by mohly sloužit celé obci jako občanská vybavenost. Dal by se zde postavit například domov důchodců, školka, reprezentativní obecní úřad, obchod a mnoho dalšího. Mým cílem je získat tuto budovu do obecního majetku a připravit ji pro přestavbu.

Důležitá je pro mě také ochrana přírody. Budu se zasazovat o další výsadby stromů, obnovy cest pro pěší i pro cyklisty, což zvýší bezpečnost na našich silnicích. Jsem proti rozšiřování zástavby do přírody.