Hlavní stránka Bubovice Šárka Syrovátková

Šárka Syrovátková

"Jako zastupitelka bych chtěla vybudovat něco, na co bychom mohli být pyšní. Srdcem obce je vždycky náves a ta naše je zanedbaná. Líbilo by se mi, kdyby potok na návsi připomínal „malé Bubovické vodopády“ a byl obklopený spoustou zeleně. Proto budu usilovat o zpracování odborné architektonické studie, podle které by mohla být naše náves a přilehlé veřejné plochy revitalizovány tak, aby se staly příjemným místem setkávání pro všechny naše občany."

V Bubovicích žiji od roku 1979, kdy jsem se sem přivdala. Zrekonstruovali jsme dům po babičce a založili rodinu. Od té doby zde pracuji jako zdravotní sestra. Díky svému zaměstnání jsem stále v blízkém kontaktu s řadou Bubovičáků a mohla jsem za ta léta poznat jejich radosti i starosti. Tuto malebnou vesnici i její obyvatele jsem si zamilovala.

Obci Bubovice jsem také chtěla prospět co nejvíce pomocí i radou ze svého oboru. Začala jsem pracovat ve Svazu žen a v Červeném kříži, kde jsem pořádala školení první pomoci a různé přednášky. Pomáhala jsem na žňových brigádách družstva, kde jsem zajišťovala zdravotnické služby a přispěla k zvýšení hygienického standardu prostor pro zaměstnance.

V zastupitelstvu jsem již pracovala několik volebních období. Snažila jsem se hlavně zapojit co největší počet bubovických občanů do činnosti obce. Organizovala jsem různé brigády, dětské akce, akce pro ženy, přednášky pro seniory, výlety a pochody, zájezdy, zkrátka podporovala jsem nejrůznější kulturu v obci. Práci s lidmi mám moc ráda. Dále jsem vedla agendu evidence obyvatel a byla jsem předsedkyní kontrolní komise, kde jsme společně s dalšími dvěma členy kontrolovali účetnictví a všechna vydání a rozpočty. Společně s manželem jsme také osm let zajišťovali úklid obce a údržbu veřejné zeleně včetně bubovického hřibitova.

Jako zastupitelka bych chtěla vybudovat něco, na co bychom mohli být pyšní. Srdcem obce je vždycky náves a ta naše je zanedbaná. Líbilo by se mi, kdyby potok na návsi připomínal „malé Bubovické vodopády“ a byl obklopený spoustou zeleně. Proto budu usilovat o zpracování odborné architektonické studie, podle které by mohla být naše náves a přilehlé veřejné plochy revitalizovány tak, aby se staly příjemným místem setkávání pro všechny naše občany.

Chtěla bych, aby všichni pracovali dohromady – mladí i staří. Spojit síly mládí s moudrostí a životními zkušenostmi těch starších. Jak bude vypadat život v Bubovicích záleží jen na nás. Jako se staráme o své zdraví, tak se starejme i o svou obec.