Hlavní stránka Bubovice Práce zastupitelů

Práce zastupitelů

vstřícnost + sdílení informací + otevřená jednání s občany + spolurozhodování občanů o financování obce

VSTŘÍCNOST

Hlavní náplní práce zastupitelů je správa a péče o obec a její občany. Jsou placeni z obecního rozpočtu – z našich daní a jsou tedy „našimi zaměstnanci“.   

Náš plán:

  • zavedeme úřední hodiny tak, aby i pracující občané mohli pohodlně zajít na úřad a nemuseli si na to brát dovolenou
  • budeme iniciovat větší zapojení občanů při rozhodování v obci

Víte, že:

Obecní úřad má sedm zastupitelů a poprvé v historii zaměstnává ještě navíc asistentku starostky. Přesto jsou dveře úřadu často zavřené i během úředních hodin.

INFORMAČNÍ SYSTÉM

Správné, úplné a včasné informace jsou základním předpokladem dobré komunikace mezi lidmi. Proto je důležité pracovat na zkvalitnění informačního toku mezi zastupiteli a občany.

Náš plán:

  • vytvoříme otevřený informační systém, aby každý občan mohl nahlížet do rozhodování obce (i zpětně)
  • budeme pravidelně informovat občany formou zpravodajství

Víte, že:

Přestože sdílení informací je dnes jednodušší než kdykoliv dříve a obec má funkční webové stránky, rozpočty z minulých let nebo starší zápisy z jednání zastupitelstev zde nenajdete. Poslední Bubovický zpravodaj vyšel v roce 2016.

FINANCOVÁNÍ OBCE

Rozumné investice a vyrovnaný rozpočet jsou jistě přáním každého dobrého hospodáře. O výdajích a plánovaných investicích by měl mít každý občan možnost se informovat, protože to jsou finanční prostředky nás všech.

Náš plán:

  • budeme pravidelně a podrobně informovat občany o hospodaření obce (rozbor hospodaření)
  • zavedeme transparentnost do výdajů obce
  • zavedeme participativní rozpočet pro financování projektů dle návrhu a rozhodnutí samotných občanů

Víte, že:

Návrh rozpočtu naší obce na rok 2018 byl se schodkem 6,5 mil Kč.