Hlavní stránka Bubovice Péče o krajinu

Péče o krajinu

retence vody + výsadby stromů + pozemkové úpravy

VODA

Dlouhotrvající sucho je výzvou pro realizaci projektů, které pomohou zadržet dešťovou vodu v naší krajině. Na základě informací od pamětníků jsme vytipovali místa vhodná k obnovení retenčních nádrží, které by mohly být ve formě mokřadů, přírodních biotopů nebo poldru, se kterým počítá i územní plán na přítoku Bubovického potoka pod Čeřinkou. 

Náš plán:

  • revitalizujeme starou vodní nádrž bývalého koupaliště formou přírodního biotopu (v ulici Na Pouskách – v majetku obce)
  • obnovíme vodní plochu bývalého rybník formou mokřadu (v ulici Na Hrázi – v majetku obce)
  • budeme iniciovat a spolupracovat na obnově vodních ploch a retenčních nádrží na pozemcích soukromých majitelů
  • budeme iniciovat a spolupracovat při řešení Pozemkových úprav

Víte, že:

Agentura ochrany přírody a krajiny - CHKO Český kras již letos vybuduje v prostoru bývalého rybníka (s protrženou hrází) mokřad a tůň. Práce byly iniciovány z naší bubovické strany Vladimírem Zeleným, který se dlouhodobě zasazuje o navrácení vody do Bubovického potoka.

ZELEŇ

Osvědčenou přírodní klimatizací jsou stromy. Jejich koruny vytvářejí příjemný stín, pohlcují prach a škodliviny, uvolňují do ovzduší vodní páru a tím ochlazují okolní prostor. A stromy do naší krajiny neodmyslitelně patří. Proto je důležité pokračovat ve výsadbě stromů.

Náš plán:

  • vysadíme a zajistíme následnou péči pro stromy okolo všech stávajících cest v majetku obce
  • v případě realizace nových cest opatříme všechny vhodnou doprovodnou zelení
  • budeme iniciovat dosadby stromů u krajských silnic a soukromých cest
  • budeme podporovat majitele soukromých pozemků při výsadbě stromů a zeleně

Víte, že:

V uplynulých 4 letech jsme společně se sousedy vysadili v Bubovicích čtyři nové aleje. První byla lipová na cestě k čističce, druhá třešňová, třetí jabloňová v ulici Bubovická a čtvrtá dubová u cesty do Solvayových lomů. Výsadbu inicioval spolek Bubocentrum. Třešňová a jabloňová alej byly realizovány za finanční podpory obce. Stromy jsou v jejím majetku.