Hlavní stránka Bubovice Iveta Psohlavcová, DiS.

Iveta Psohlavcová, DiS.

"Vystudovala jsem vyšší odbornou školu dopravní, proto těžiště mojí práce pro obec vidím v budování infrastruktury obce. Ráda bych se angažovala při obnově obecních silnic, které jsou již řadu let v dezolátním stavu, stejně jako stále chybí otočka autobusu. Protože se jedná o velké investice, na které nestačí obecní rozpočet, budu pracovat na přípravě podkladů pro získání dotací.“

V Bubovicích žiju od svého narození celý svůj dosavadní život a věřím, že  spousta pěkných let v tomto skvělém místě pro život mne ještě čeká. Před třemi lety se mi narodila dcera a díky tomu jsem si všimla dalších záležitostí, které by bylo dobré v obci zlepšit. V první řadě je to bezpečnost v ulicích pro malé děti. Dále nám zde chybí spádová školka a je tu také nedostatek příležitostí pro vyžití dětí a mládeže. I starší občané, kteří už nemají tolik příležitostí zapojit se do aktivního života obce, by měli mít více možností se setkávat. Potřebujeme vybudovat veřejný prostor, kde by se mohli občané scházet ke svým aktivitám.

V minulých letech jsem už v zastupitelstvu obce pracovala ve finančním výboru. Měla jsem na starosti pokladnu, zpracování dokladů, rozpočtová opatření a zápisy z veřejných zasedání a práce finančního výboru. Pomáhala jsem také starostce při běžných administrativních pracích.

Přála bych si, aby obec fungovala jako dřív, kdy se lidé rádi sešli a pobyli spolu. Pořádali jsme nejrůznější akce: brigády na zvelebení obce, odpolední setkání s dechovkou pro důchodce, úklidové práce v obci, zájezdy do divadla, čarodějnice na Vršku a opravili jsme společně naši zvoničku. Vzájemná pomoc mezi sousedy byla samozřejmostí, takže člověk se tu cítil opravdu doma, byli jsme jedna „velká rodina“.

Vystudovala jsem vyšší odbornou školu dopravní, proto těžiště mojí práce pro obec vidím v budování infrastruktury obce. Ráda bych se angažovala při obnově obecních silnic, které jsou již řadu let v dezolátním stavu, stejně jako stále chybí otočka autobusu. Protože se jedná o velké investice, na které nestačí obecní rozpočet, budu pracovat na přípravě podkladů pro získání dotací.