Hlavní stránka Bubovice Helena Prokešová, DiS.

Helena Prokešová, DiS.

"Bubovice by potřebovaly v první řadě rozvíjet infrastrukturu: silnice a chodníky. Nový přístup by si zasloužilo také nakládání s místními odpady a to jak po praktické, tak i po ekonomické stránce – navrhuji, aby děti do 18 let měly odvoz odpadu zdarma. Podpora kompostování u rodinných domů nebo společné kompostování je cestou ke snížení množství odpadů v naší obci."

V Bubovicích bydlím se svojí rodinou tři roky a jsme tu moc spokojení. Postavili jsme si dům na okraji obce, protože se nám líbí pěkné výhledy a klidné bydlení v přírodě.

Nejbližší okolí a také život v obci zatím poznávám především prostřednictvím našich dětí, které chodí do místní lesní školky Bubáček. Protože obec žádnou spádovou školku nezajišťuje, uvítala bych, kdyby alespoň přispívala na školkovné.

Bubovice by potřebovaly v první řadě rozvíjet infrastrukturu: silnice a chodníky. Nový přístup by si zasloužilo také nakládání s místními odpady a to jak po praktické, tak i po ekonomické stránce – navrhuji, aby děti do 18 let měly odvoz odpadu zdarma. Podpora kompostování u rodinných domů nebo společné kompostování je cestou ke snížení množství odpadů v naší obci.

Dále bych jako zastupitelka chtěla zajistit přeměnu staré vodní nádrže, dříve využívané jako koupaliště, na přírodní biotop. Tato vodní plocha by příjemně oživila centrum obce a stala zajímavým místem pro vycházky. Mohla by také sloužit k příležitostnému koupání a navíc by přispěla k zadržování vody v krajině.