Hlavní stránka Brno - Bystrc Program RADNICE, DOTACE

RADNICE, DOTACE

- STOJÍME NA VAŠÍ STRANĚ, KAŽDÉ VAŠE TÉMA JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ! 

- Chceme přátelskou, vlídnou a otevřenou radnici. Nikdo neodejde z radnice s bezdůvodným odmítnutím, každému problému budeme věnovat dostatečnou pozornost. Naše činnost bude zcela transparentní a veškeré informace budou dostupné. Pokud uděláme chybu, postavíme se k ní čelem.

- Větší otevřenost radnice opozičním názorům. V Bystrckých novinách necháme vyčlenit 2 strany názorům občanů a zastupitelů (i těch opozičních).

- Budeme bojovat za přenesení více kompetencí z města na městskou část, která ač svou velikostí konkuruje okresnímu městu, tak svými pravomocemi se nemůže rovnat ani malé vesničce v pohraničí. Bystrcké návrhy nenecháme smést ze stolu, nevzdáme se po prvním odmítnutí.

- Nebudeme dále ustupovat plánům developerů, nenecháme v Bystrci zastavět poslední volné plochy. Podpoříme diskuzi o návrzích občanů. Bystrc potřebuje závazné zásady územního rozvoje.

- Prosadíme důslednější kontrolu vyúčtování veřejných zakázek.

- Spravedlivé a nediskriminační rozdělování dotací. Přehodnotíme dosavadní nejasný systém rozdělování dotací. Podpoříme rozdělování finančních příspěvků podle počtu členů a typů cílových skupin. Nechceme projídat budoucnost našich dětí.