Hlavní stránka Volby Senátní volby 2020 Senátní obvod č. 9 - Plzeň-město Sitta Jindřich

Sitta Jindřich

Jindřich Sitta (*1955)

Plzeňský kraj


Proč kandiduji:

1) Vztah občan a stát.

Svojí činností chci přispět k nápravě vztahu státu a občana. Vycházím z ideálů zakladatelů státu, kdy výkon státní správy je vnímán jako služba občanovi, zde je hodně co napravovat. Chci pomoci obrodit společnost v duchu ideálů zakladatelů tohoto státu – legionářů, Masaryka, Štefánika a Beneše.

2) Spravedlnost

Není skryta v nepřeberném množství zákonů, jejichž obsah dnes už neznají ani odborníci, tím méně pak normální občané tohoto státu. Chci přispět k zásadní změně názoru, že neznalost zákona neomlouvá. Toto zaběhlé pravidlo dnes není možno při sebevětší snaze naplnit a tak se stává brzdou v rozvoji svobodné občanské společnosti. To co bych chtěl změnit je polidštění zákonů, vytýkám jim, že v nich nezůstal prostor pro  lidství, porozumění a možnost pardonu tam, kde jde zcela jasně o neúmysl, nešťastnou náhodu či jen prostě smůlu.

3) Příprava občana a státu

Třicet let klidného života bez významnějších krizových jevů je pouze dočasný stav, který jednoho dne skončí. Třicet let nečinnosti v přípravě občanů i státu na obranu a řešení krizových jevů je hazardem, který se nemusí vyplatit.


Funkce

Vzdělání

 • Vojenské gymnázium Jana Žižka z Trocnova v Opavě  1970 – 1974
 • VLVDÚ – JEP a LF UK Hradec Králové fakulta všeobecného lékařství 1974 - 1981
 • Atestace v oboru chirurgie prvního stupně 1988
 • Atestace v oboru cévní chirurgie – 1997
 • Licence v oboru trvalá kardiostimulace – chirurgická část – 1998
 • Atestace v oboru organizace a řízení vojenského zdravotnictví – 2000

Zaměstnání

 • chirurg
 • voják
 • tvůrce a bývalý velitel 6. polní nemocnice AČR
 • 1. místopředseda Československé obce legionáře
 • podnikatel

Zkušenosti

Realizované projekty :

1. Výstavba 6. polní nemocnice -  vedoucí projektu   750 mil. Kč – zrealizováno

2. Výstavba 4. zdravotnické roty - vedoucí projektu  500 mil. Kč - zrealizováno

3. Výstavba zdravotnického praporu - vedoucí projektu 1,5 mld. Kč - schválena

projektová část nerealizuje se pro nedostatek fin. prostředků.

4. Reorganizace a redislokace vojskové zdravotnické služby - 2000 lidí, 53 posádek, 12 dalších dislokací - , zrealizováno

5. Dostavba a převzetí Sazka Arena , pozice člen řídicího týmu a následně předseda přejímací komise, cca 9,5 mld.

6. Sazka Arena - uvedení do provozu, dokončení výstavby, odstranění vad a nedodělků, inventarizace a zaúčtování majetku, programová náplň, optimalizace nákladů, zahájení provozu a řízení Sazka Arena - pozice ředitel společnosti a člen představenstva, roční obrat 1,3 mld.

 

Profesionální schopnosti

 • Analytické a kreativní myšlení
 • Rychlá orientace v novém oboru a situaci
 • Umění rozhodovat
 • Schopnost řízení velkého kolektivu ( 2000 podřízených)
 • Schopnost získat podřízené pro věc
 • Zvládání psychicky náročných situací
 • Loajalita
 • Přímost v jednání
 • Zdravé sebevědomí
 • Profesionalita při řešení úkolů
 • Flexibilita
 • Organizační schopnosti
 • Vysoké nasazení
 • Samostatnost
 • Pečlivost a důslednost