Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Zlínský kraj má připravenou Strategii rozvoje do roku 2030

Zlínský kraj má připravenou Strategii rozvoje do roku 2030

30. 4. 2020

ZLÍN – Zastupitelé Zlínského kraje schválili finální verzi dokumentu Strategie rozvoje Zlínského kraje do roku 2030, který definuje základní směry rozvoje kraje v příštích deseti letech. 

 

Josef Zicha (STAN), náměstek hejtmana Zlínského kraje s odpovědností za strategický rozvoj kraje

Josef Zicha (STAN), náměstek hejtmana Zlínského kraje s odpovědností za strategický rozvoj kraje

„Tvorba Strategie rozvoje Zlínského kraje je dlouhodobý proces. Návrh dokumentu byl projednán Zastupitelstvem Zlínského kraje již vloni v dubnu, nicméně do prosince 2019 běžel proces posouzení vlivů této strategie na životní prostředí. V rámci tohoto procesu došlo na základě obdržené připomínky například ke zpřesnění textu dokumentu týkajícího se zajištění kvalitního hospodaření s vodou z hlediska aktuální problematiky sucha,“ sdělil náměstek hejtmana Josef Zicha (STAN), zodpovědný za oblast strategického rozvoje, a dodal, že souhlasné stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství je nutnou podmínkou pro schválení dokumentu.

Strategie rozvoje do roku 2030 si klade za cíl naplnění vize, aby byl Zlínský kraj:

Bohatý a prosperující; 

Vzdělaný, inteligentní a kreativní; 

Otevřený a mobilní;

Efektivní, hospodárný a společensky odpovědný; 

Atraktivní a vyvážený; 

Výlučný a exkluzivní. 

Tuto vizi rozpracovává formou 15 specifických cílů, tematicky seřazených do třech pilířů. První pilíř Ekonomika a trh práce se zabývá podporou rozvoje podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a trhu práce. Druhý pilíř Lidé a kvalita života řeší rozvojová témata v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultury a veřejné správy. A třetí pilíř Infrastruktura a kvalita prostředí se zaměřuje na rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti, životní prostředí, energetiku, využití informačních a komunikačních technologií a také vyvážený rozvoj měst a venkovských oblastí Zlínského kraje.

Finální verze Strategie rozvoje do roku 2030 nahrazuje stávající Strategii rozvoje Zlínského kraje, jejíž platnost byla stanovena pro období 2009-2020.

 

 

Autor: Aleš Durďák