Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Zastupitelé města Valašské Klobouky schválili úsporu v investicích za 10 milionů

Zastupitelé města Valašské Klobouky schválili úsporu v investicích za 10 milionů

5. 5. 2020

Pandemie onemocnění Covid-19 přinese ekonomickou krizi, na kterou se už nyní musí chystat nejen národní hospodářství, ale i rozpočty měst. Zastupitelstvo města Valašské Klobouky na svém dubnovém zasedání schválilo už pro letošní rok vyřazení investičních akcí za 10 milionů korun.

Mgr. Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk

Mgr. Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk

„Ukazuje se, že ekonomický útlum způsobený koronavirovou nákazou bude mít závažné dopady na veřejné rozpočty. Město Valašské Klobouky přijalo strategii, že bude realizovat výhradně investice, které získají dotační podporu. I proto jsme odstoupili od záměru zbudování kanalizace na Nádražní za 3 miliony korun a pokud nebudeme mít přiznanou dotaci, pak nebudeme rozšiřovat ani cyklostezku ze sídliště Palackého k ekoparku Trhovisko za 7 milionů korun,“ uvedla Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky (STAN).

Současně zastupitelé schválili, že za předpokladu schválení dotace budou zrekonstruovány chodníky a veřejné osvětlení v ulici Sbořisko a výměny osvětlení by se současně dočkala i sousední ulice Na Vyhlídce. Investice předpokládá náklady ve výši 1,8 milionu korun a je pro ni podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. V Cyrilometodějské ulici by pak mohl Státní fond dopravní infrastruktury podpořit rekonstrukci stávajícího chodníku, který je v havarijním stavu, a výstavbu jeho nové části směrem k ekoparku. Tato investiční akce si vyžádá 1,6 milionu korun.

Autor: Aleš Durďák