Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Spolková činnost v Nedakonicích propojuje všechny věkové kategorie. Pomáháme si navzájem, to dříve nebylo.

Spolková činnost v Nedakonicích propojuje všechny věkové kategorie. Pomáháme si navzájem, to dříve nebylo.

18. 11. 2020

Věra Dobešová je registrovanou příznivkyni hnutí STAN, pochází z Nedakonic v okrese Uherské Hradiště. Jako občanka je velmi činorodá, kdy ve své obci pořádá akce pro seniory, ale také pro širokou veřejnost. Aktivně vede několik spolků, ostatním spolkům pomáhá se získáváním dotací. Stála také u řady iniciativ, například šila roušky pro veřejnost a uspořádala veřejnou sbírku pro Hradišťskou nemocnici.

Věra Dobešová, registrovaný příznivec STAN, Nedakonice

Věra Dobešová, registrovaný příznivec STAN, Nedakonice

V Nedakonicích, obce ze které pocházíte, máte kolem sebe tým mladých lidí, kteří se na organizaci akcí spolupodílejí. Jak se vám podařilo vytvořit tak dobrou partu, táhnoucí za jeden provaz?
Je to o komunikaci, o tom oslovit mladé lidi a hlavně jim dát prostor k realizaci svých nápadů. Často slyší, že jsou mladí, ještě nic nezažili, nic nedokázali a že nemají žádné zkušenosti. Ty zkušenosti ale musí nějak získat, tak jako jsme je museli získat i my. Když jim dáme příležitost, důvěru a pomůžeme jim, tak získají důvěru i oni sami v sebe a můžou něco dokázat a změnit. U nás jsme začali Dnem Země. Mladí za mnou přišli s tím, že chtějí vyčistit
obec od odpadků, tak jsme řekla: „Dobře, zkusme to!“ Navedla jsem je, ale zařídit si museli všechno sami. Přizvali jsme i školu a ve výsledku se sešlo kolem 30 mladých lidí. Posbíraly se odpadky, opekly se špekáčky a večer byla i taneční zábava. Práce a pobavení v jednom.

Můžete popsat jednotlivé projekty, které spoluorganizujete?

V naší obci je hodně seniorů, kteří neměli žádné společné aktivity a možnosti k setkání. Tak jsem oslovila pár lidí z mého okolí a založili jsme Klub 3. Věku. První naší akcí byl zájezd na vánoční trhy v Olomouci. Přidali se k nám i mladí a bylo moc krásné pozorovat, jak pomáhají důchodcům a baví se spolu. Lidé, kteří se ještě včera potkali na ulici a pomalu se nepozdravili, k sobě teď našli cestu. Další akcí bylo setkání důchodců u příležitosti MDŽ amladí se nabídli, že přijdou pomoct s občerstvením, s programem i s organizací. A teď už tito lidé sami přichází s dalšími nápady, co bychom mohli pro důchodce udělat.

Jak bilancujete činnost na sklonku letošního roku?

Letošní rok je bohužel takový, jaký je a mnoho akcí se muselo kvůli covidu-19 zrušit. V březnu po vyhlášení nouzového stavu za mnou přišli mladí, z velké části vysokoškoláci, kteří zůstali na distanční výuce. Nabídli se, že se zapojí do sousedské pomoci. Zjistila jsem podmínky sousedské pomoci, co se může a jaké opatření se musí dodržovat. Vytiskli si letáčky s kontakty a nabídkou pomoci, rozhodili je do schránek a od dalšího dne už v Nedakonicích fungovali. Já jsem se rozhodla pomoci šitím roušek. Přidaly se ke mně i dvě holky, které stříhaly a chystaly materiál. Dodávali jsme je potřebným spoluobčanům, obchodům, zdravotnímu středisku, firmám a došlo i na domovy důchodců, psychiatrickou léčebnu v Opavě a Itálii. Nezapomněli jsme ani na nemocnici v Uherském Hradišti a zapojili jsme se do sbírky na její podporu.

V čem je podle vás největší výzva pro obce nejen ve Zlínském kraji pro bohatší spolkový život?

Již několik let se zabývám volnočasovými aktivitami, a to nejenom ve své obci. Začala jsem ve Starém Městě jako předsedkyně šachového klubu. A rok na to jsem se stala předsedkyní klubů. V Nedakonicích jsem založila Klub 3. Věku a jsem členkou spolku Přátelé Slovácké Pálenky. Jednou z nejdůležitějších věcí jsou finance, aby spolky mohly fungovat. Postupně jsem se seznamovala s grantovou politikou – s žádostmi o granty a jejich vyúčtování. Ale samozřejmě to není jen o financích, důležitý je také program a hlavně spolupráce spolků mezi sebou. Vzájemná pomoc a podpora při akcích je obohacením pro všechny.

 

Jaké máte ambice do budoucna?

V současné době jsem v zastupitelstvu obce Nedakonice. Chci nadále zlepšovat a rozvíjet kvalitu života u nás v obci a v budoucích volbách znovu kandidovat.

 

Autor: Aleš Durďák