Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Pokud selže rodina, obec se o své seniory postará a kraj jí k tomu připraví podmínky

Pokud selže rodina, obec se o své seniory postará a kraj jí k tomu připraví podmínky

9. 9. 2020

Kraj musí reagovat na stárnutí populace a odliv mladých lidí do jiných krajů a zajistit takové podmínky, aby senioři stárli důstojně a aktivně mezi svými. Kraj by měl spolupracovat s obcemi a pomáhat tyto podmínky zajišťovat. Důležitá je podpora terénních a asistenčních služeb, zajištění odlehčovacích služeb pro pečující osoby, ale také nový plán pro posílení kapacit pobytových služeb ve Zlínském kraji. 

 

Eliška Olšáková, starosta Valašských Klobouk (STAN)

Eliška Olšáková, starosta Valašských Klobouk (STAN)

„Pokud nemůže pečovat rodina, obec se o své seniory postará a kraj jí k tomu připraví podmínky. To je vize našeho hnutí a také vize má,“ řekla.

Co Starostové a nezávislí chystají pro potřebné v oblastech, za které ručí Eliška Olšáková, dvojka kandidátky, si lze přečíst ve volebním programu na stranách 8 a 9 tohoto magazínu. Sama garantka přidala další body, kterými se chce ve spolupráci s kolegy a krajským úřadem zabývat: 

Finanční stabilizace sociální oblasti – jedním z kroků bude například snížení administrativní náročnosti pro poskytovatele sociálních služeb. Nutné je zajištění víceletého financování pro poskytovatele sociálních služeb, nastavení pevných podílů spolufinancování jak ze strany obcí, tak také ze strany Zlínského kraje, který by měl poskytovatelům garantovat část finančních prostředků v nějakém střednědobém výhledu. 

Provázání jednotlivých koncepcí kraje mezi sebou – tedy prolínání sociální oblasti, neziskového sektoru a rodinné politiky se zdravotní oblastí, s oblastí podpory zaměstnanosti a s oblastí prevence kriminality. Pojmenování společných témat a nastavení konkrétních kroků, které povedou k jejich řešení. 

Podpora prorodinné politiky kraje – vytvoříme kraj, ve kterém chtějí žít mladí lidé, založit zde svou rodinu a vychovat děti. Rozvoj nejen sociálního bydlení, ale i startovacích bytů „Jistota bydlení pro mladé rodiny“.

Zlepšení fungování sítě sociálních služeb, aby se pomoci dostalo všem potřebným. Snížení zbytečné administrativy. 

Zlepšení dostupnosti služeb pro klienty s PAS (poruchou autistického spektra) vytváření denních stacionářů a rozšíření kapacit sociálně terapeutických dílen. 

Podpora zavádění moderních řešení v sociální oblasti  - podpora přenosu praxe ze zahraničí a jiných regionů ČR, podpora místních inovátorů a rozvoj sociální práce (využívání informačních komunikačních technologií, podpora zlepšování sociální práce). 

Budování nových kapacit sítě pobytových služeb – tato aktivita je jednou z reakcí na stárnutí Zlínského kraje, které s sebou přináší nutnost zajistit dříve narozené spoluobčany spoluprací rodiny a institucí. Pokud zůstane senior sám, bude potřeba právě pobytové zařízení, které v kraji chybí. V každém zařízení je dlouhý pořadník žadatelů.

Mgr. Eliška Olšáková

Vystudovala obor Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati. Je starostkou Valašských Klobouk, předsedkyní mikroregionu Valašské Klobucko, a předsedkyní Krajského shromáždění Zlínského kraje Sdružení místních samospráv ČR. Má profil na sociální síti Facebook.

Říká o sobě: „K mým vlastnostem patří dobré organizační schopnosti, schopnost zhodnotit situaci, rozhodnost, flexibilita, komunikativnost, sebeovládání, sociální cítění, příjemné vystupování a takt, odolnost vůči stresu, schopnost spolupracovat a určitě smysl pro humor…. K mým zájmům patří cestování, četba, turistika, kulturní a společenské dění, k mým oblíbeným sportům běhání a jóga. hlavně mě však naplňuje rodina a nová životní role – babička.“

 

 

Autor: Aleš Durďák